Home » Duurzaamheid » “Bachelorstudenten vroeg in contact brengen met onderzoek”
Sponsored

Innovatie in de chemie vraagt om samenwerking, zowel tussen professoren en onderzoekers onderling als met de industrie. “Ook studenten worden hier best al zo vroeg mogelijk bij betrokken”, zegt prof. dr. Marlies Van Bael, voorzitter van de vakgroep Chemie aan de Uhasselt.

Tekst: Joris Hendrickx

“Ons onderzoek wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen de verschillende professoren intern, maar ook met andere disciplines zoals fysici en ingenieurs binnen het onderzoeksinstituut imo-imomec en via ons partnership in Energyville. Zo realiseren wij korte feedback cycli en kunnen we de lijn richting toepassingen verder doortrekken. Daarnaast houden we binnen onze onderzoeksdomeinen een brede scope aan van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.”

Sterke link met de industrie

“We brengen onze bachelorstudenten al heel vroeg in contact met onderzoek. Zij krijgen toegang tot onze onderzoekslabo’s en apparatuur, lossen analytische vragen op naar analogie met onze dienstverlening voor de industrie en doen een uitgebreide onderzoeksstage die geïntegreerd is in concrete projecten”, aldus Van Bael.

“Onze bachelorstudenten chemie krijgen tijdens het eerste jaar een stevige en brede basis mee. Vanaf het tweede jaar kunnen ze zelf kiezen in welke richting ze zich verder willen verdiepen, om in het derde jaar af te studeren in de richting Materiaalchemie, Biochemie of Onderwijs. Zo kunnen ze zich helemaal ontplooien volgens hun eigen interesses.”

Ons onderzoek wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen de verschillende professoren intern, maar ook met andere disciplines.

Duurzaamheid

“Met een sterke focus op design en synthese van nieuwe materialen, bouwen we aan de basis voor de volgende generaties zonnecellen en batterijen. We spelen hierbij in op uitdagingen rond beschikbaarheid van elementen en energie-efficiënte syntheseprocessen. In de transitie naar een koolstofneutrale economie waarin CO2 wordt omgezet in nuttige chemische bouwstenen, is nog veel materiaalonderzoek nodig.”

“Wij bestuderen bijvoorbeeld hoe een katalysator vanuit atomaire bouwstenen moet worden samengesteld om rechtstreeks de energie uit zonlicht om te zetten in een vorm die specifieke chemische reacties kan aandrijven.”

“We zoeken naar manieren om ook afval van andere processen opnieuw op te waarderen tot grondstoffen of materialen met een economische meerwaarde. Tot slot wordt sterk ingezet op recycleerbare polymeren. Het idee daarachter is om geen nieuwe plastics meer te maken uit aardolie, maar wat reeds bestaat te verzamelen door reacties op te breken tot het moleculaire niveau en vervolgens om te vormen tot nieuwe kunststoffen met betere eigenschappen”, besluit Van Bael.

Next article