Home » Duurzame Economie » “Accuraat beeld op afvalstromen opent duurzame perspectieven”
Sponsored

Een omvangrijke stapel verpakkingen is inherent aan een draaiende economie. Valipac helpt Belgische bedrijven om hun verplichtingen rond bedrijfsmatige verpakkingen te vervullen. We spraken Francis Huysman, Managing Director, en Ingrid Bouchez, Communication Manager van Valipac.

Tekst: Sijmen Goossens

avatar

Francis Huysman

Managing Director van Valipac

avatar

Ingrid Bouchez

Communication Manager van Valipac

Volgens Huysman en Bouchez zijn Belgische bedrijven wettelijk verplicht om aan te tonen dat 80% van de verpakkingen die ze op de markt brengen, gerecycleerd zijn. “Dat is echter een zo goed als onmogelijke opdracht op individuele basis. Valipac werkt daarom vanuit een ‘mutualistisch’ systeem, zo zijn alle klanten zeker dat ze aan de wettelijke normen voldoen.”

“Bedrijven betalen voor het overnemen van deze verantwoordelijkheid, maar ruim de helft van onze omzet gaat rechtstreeks terug naar de industrie. We zetten fel in op het stimuleren van selectieve inzameling, wat ook wettelijk verplicht is volgens de VLAREMA. Dat vereist natuurlijk om investeringen in selectieve containers, zakken en ander materiaal, maar we betalen via premies een aanzienlijk deel van deze kosten terug. Zo helpen we bedrijven om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.”

Waardevolle data

“Via de afvalophalers verkrijgen we info over welk bedrijf welk soort verpakkingsafval produceert. Dat rapporteren we al twintig jaar aan de overheid.”

“Het onderscheid tussen verpakkingsafval en de totale afvalstapel is echter louter administratief. Sinds begin 2017 rapporteren we daarom ook, op vraag van de overheid, over ruimere afvalstromen. Dat levert waardevolle statistieken op voor overheden, onder meer rond regionale en sectorale verschillen, maar ook voor ophalers en andere partners. Denk bijvoorbeeld aan informatie rond marktaandeel, proactieve communicatiestrategie en detecteerbare evoluties.”

Het exporteren van afval naar het Verre Oosten is geen duurzame oplossing. We moeten dus lokaal inzetten op innovatieve projecten.

Innovatieve projecten

“Het exporteren van afval naar het Verre Oosten is geen duurzame oplossing. We moeten dus lokaal inzetten op innovatieve projecten. Samen met enkele belangrijke lokale spelers hebben we daarom een project opgezet rond de circulariteit van verpakkingshoezen. We kozen voor vlaggenschip Wienerberger, samen met Rymoplast, Oerlemans en Total als technische partners. Zo zijn we erin geslaagd om hoezen te maken die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan, dat is uniek in de wereld.”

“Naast gerichte inspanningen om dit soort vernieuwingen te stimuleren bij onze 7.000 klanten, worden er nu door de verschillende partners stappen gezet om dit uit te breiden naar andere Europese landen. Met Reynaers Aluminium, Mima Films en Rymoplast doorlopen we nu ook een project rond stretchfolie met een bepaald aandeel gerecycleerd materiaal. Dit project loopt nog en zal normaal gezien volgend jaar worden afgerond.”

Voortrekkersrol

“Met dergelijke concrete inspanningen vervult Valipac een voortrekkersrol in Europa. We verwachten evenwel een wereldwijd sneeuwbaleffect; de nood aan duurzame initiatieven is namelijk hoog én universeel.”

Next article