Home » Duurzame Economie » Gratis tool zet kmo’s op weg naar duurzaamheid
Sponsored

Impactorganisatie Blenders heeft zich geëngageerd om de Sustatool in zo veel mogelijk Vlaamse kmo’s te implementeren. Dat past volledig in haar streven naar een positieve maatschappelijke impact. Meer uitleg door Bart Wuyts, directeur van Blenders.

Tekst: Joris Hendrickx

avatar

Bart Wuyts

Directeur van Blenders

“De Sustatool is een zeer interessant en pragmatisch instrument omdat het op maat van en samen met kmo’s is gemaakt. Concreet helpt deze tool je als bedrijf om een overzicht te krijgen van al je duurzaamheidsinspanningen en hier een evenwicht in te creëren”, opent Wuyts.

“Duurzaamheid gaat immers erg breed (milieu, klimaat, sociaal-economisch, eigen medewerkers, de omgeving rond je bedrijf, enz.). Hierdoor hebben veel bedrijven heel wat onsamenhangende initiatieven gelanceerd die allemaal onder deze noemer vallen. De Sustatool laat al deze aspecten aan bod komen en zorgt voor meer structuur en integratie.”

Participatief en procesmatig

Wuyts: “De Sustatool is bovendien een participatief proces waarbij medewerkers uit alle afdelingen een werkgroep vormen om op een geïntegreerde manier aan de slag te gaan rond duurzaamheid. Dat begint met een inventarisatie van hoe je bedrijf al presteert, hoe duurzaamheid nog beter kan worden toegepast binnen jouw visie en kernactiviteiten, hoe je vanuit je eigen producten en diensten een nog grotere bijdrage kan leveren, enz. Het spreekt voor zich dat dat steeds maatwerk is.”

“Via de Sustatool krijg je bovendien ook inspiratie via allerlei voorbeelden van andere organisaties. Op basis hiervan kan je als bedrijf dan prioriteiten stellen, een planning uitwerken en concrete stappen nemen. Door het proces heen worden deze stappen geëvalueerd en indien nodig aangevuld met nieuwe acties. Ook hierin biedt deze tool de nodige ondersteuning.”

Collectieve en individuele ondersteuning

“Enerzijds willen we zo veel mogelijk organisaties warm maken om erin mee te stappen en deel te nemen aan regelmatige bijeenkomsten. Daar kunnen ze van elkaar leren en kunnen we hen collectief ondersteunen bij het gebruik van de Sustatool. Anderzijds staan we ook klaar om deze organisaties individuele steun te geven, op maat van hun situatie”, aldus Wuyts.

Systematisch en gestructureerd

De Sustatool is een gratis tool waarmee bedrijven en organisaties duurzaamheid systematisch en structureel in hun beleid kunnen integreren.


Gepersonaliseerd stappenplan
Deze gebruiksvriendelijke online applicatie biedt ondernemingen een methode op maat om duurzaamheid in hun dagelijkse werking te implementeren en op te volgen. De tool bestaat uit een duidelijk stappenplan en een keuzemenu van vijftien duurzaamheidsthema’s om rond te werken. Per thema worden tientallen concrete duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde kunnen bieden.

Continue verbetering
De Sustatool is gebaseerd op een systeem van continue verbetering, waarbij men kijkt wat men al doet en wat de anderen doen, inzet op wat men beter wil doen, acties kiest uit een lijst per thema mét voorbeelden, deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering, en een controle doet of de doelstellingen bereikt werden.

Next article