Home » Duurzame Economie » Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Chimay
Sponsored

Bij Chimay kazen en bieren is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) absoluut geen abstract concept. Xavier Pirlot, algemeen directeur van het bedrijf, geeft ons een zicht op de vele sociale, ethische en milieuaspecten.

Tekst: Philippe Van Lil

avatar

Xavier Pirlot

Algemeen directeur van Chimay

Hoe wordt de MVO-aanpak binnen uw onderneming concreet uitgevoerd?

Het maatschappelijke aspect omvat meerdere luiken: ecologie, personeel, klanten, duurzaamheid van de onderneming, enz. Onze opbrengsten worden grotendeels doorgespeeld naar maatschappelijke ondersteuning via de stichting Chimay Wartoise en de vzw Solidarité Cistercienne. Via deze structuren hebben we onlangs bijvoorbeeld het Albatrosproject opgezet in Forges om mensen met een handicap te helpen. Daarnaast hebben we een kinderopvang in Chimay gefinancierd en ook in het buitenland dragen we ons steentje bij.”

Wat is uw betrokkenheid op het vlak van werkgelegenheid?

“Binnen onze ondernemingen zorgen we ervoor dat het aantal arbeidsplaatsen behouden blijft en zelfs toeneemt. Een voorbeeld: bij de lancering van de nieuwe bottellijn in januari stond er in ons bestek duidelijk aangegeven dat dit geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid mocht hebben. We hadden het aantal arbeidsplaatsen kunnen optimaliseren en in de werkgelegenheid snoeien, maar dat wilden wij niet.”

“We zijn zelfs van plan om het aantal arbeidsplaatsen te laten stijgen. Momenteel zijn er in de kaasmakerij en in de brouwerij 140 mensen tewerkgesteld in het laagseizoen, en 160 in het hoogseizoen. De voorbije vijf jaar hebben we tien mensen aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

We zetten sterk in op lokale landbouw en het zo kort mogelijk houden van de productieketen.

“Daarnaast is de ontwikkeling van de regio één van onze kernwaarden. In dit kader zien we er via de stichting op toe om de werkgelegenheid in de ondernemingen binnen deze streek te behouden en zelfs verder te ontwikkelen, met name in de start-ups.”

Welke maatregelen werden er op ecologisch vlak genomen?

Reeds meer dan vijftien jaar streven wij ernaar om de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Telkens als er een technologische doorbraak opduikt die een verbetering van het elektriciteitsverbruik inhoudt, investeren wij hierin. Zo kunnen wij onder andere onze ecologische voetafdruk beperken.”

“Om een voorbeeld te geven: het verbruik van de nieuwe bottellijn is zo laag dat onze water- en elektriciteitsfactuur met 20% gedaald is. Verder hebben we 1.200 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de fabriek. Hierdoor zal onze factuur met 12% dalen. Wij zijn bovendien in de allerlaatste fase voor het verkrijgen van meerdere vergunningen om een windmolenpark te installeren. Samen met de zonnepanelen kunnen we hierdoor onze energiefactuur met ongeveer 80% verminderen.”

Chimay bierflesjes

Besteden jullie evenveel aandacht aan de keuze van jullie grondstoffen?

“Wij stellen hiervoor alles in het werk. Dat vertaalt zich dan vooral in de voorkeur voor de plaatselijke landbouw en korte ketens. Zo verkopen wij de restproducten van onze brouwerij – de bierbostel – aan plaatselijke landbouwers. Zij verkopen op hun beurt hun melk aan ons om er kaas van te maken. De melk wordt door de coöperatie Coferme opgehaald bij tweehonderd plaatselijke landbouwers in een straal van 30km rond Chimay.”

“Onze gerst – nodig om bier te kunnen brouwen – moeten we echter verplicht in Frankrijk gaan kopen, aangezien er in België zeer weinig van gekweekt wordt. Vervolgens wordt deze gerst 100% in België vermout, bij drie mouters.”

“Wat de hop betreft, was er in België bijna geen teelt meer. Maar onlangs hebben we met een landbouwer in de buurt van Philippeville een contract ondertekend om deze teelt plaatselijk opnieuw op te starten. Voor de Tweede Wereldoorlog was deze teelt immers bij ons aanwezig. Als dat werkt en de kwaliteit voldoet, zullen we een kortere keten hebben. Tot slot is het jammer genoeg ook zeer moeilijk om lokale fabrikanten van flessen bestemd voor de brouwerijsector te vinden. Waar mogelijk werken we echter steeds met Belgische bedrijven, zoals bijvoorbeeld voor de productie van onze kartonnen verpakkingen.”

TAL VAN ACTIES

De brouwerij en kaasmakerij van Chimay levert grote inspanningen om de planeet en de natuurlijke rijkdommen ervan te respecteren. Tot op vandaag houdt het bedrijf deze koers aan via tal van acties. Een overzicht …

✔️ Het Waalse Gewest bekrachtigde in 2002 de Sectorovereenkomst in navolging van de Wereldtop in Rio en het Kyotoprotocol. Sindsdien spoort de federatie van de Belgische voedingsindustrie haar leden aan om te werken aan hun energie-efficiëntie en verbruik van fossiele brandstoffen. Chimay, dat trouw is aan haar gestelde waarden, zet zich bijgevolg in om tegen 2012 de broeikasgassenindex met 10,5% te verminderen en de energie-efficiëntie met 9,4% te verbeteren.


✔️ Tien jaar lang werden heel wat investeringen uitgevoerd om deze uitdaging in goede banen te leiden: isolatie van de gebouwen, plaatsing van zonnepanelen, aankoop van een pelletkachel, energieterugwinning, een waterzuiveringsstation, enz. De hele abdij en het gastenverblijf worden verwarmd met de teruggewonnen warmte die tijdens het brouwproces vrijkomt. In 2012 lagen de resultaten hoger dan de verwachtingen: de broeikasgassenindex was met 44,3% verminderd en de energie-efficiëntie met 34,6% gestegen.


✔️ In 2013 onderschreef het bedrijf Sectorovereenkomst II voor 2020, voor een toename met  21 % van de energie-efficiëntie en een daling met 30% van de broeikasgassenindex ten opzichte van 2005. Om deze doelstelling te halen, zet het de nodige middelen in: elk jaar investeert de brouwerij drie tot vijf miljoen euro in materieel en gebouwen. Dit jaar heeft Chimay haar nieuwe bottellijn ingehuldigd in een gloednieuwe hal van 4.000m² met 1.200 zonnepanelen op het dak. Er is eveneens een project in uitvoering voor een windmolenpark dat in 2020 klaar moet zijn. Hierdoor zal men 70 % van de elektriciteit zelf kunnen produceren.


✔️ Ook de kaasmakerij is niet achtergebleven, met een jaarlijks investeringsbudget dat schommelt tussen 300.000 en 500.000 euro. De volledige renovatie van de productiesite van de kaasmakerij is in uitvoering en moet tegen 2022 af zijn.

Next article