Home » Innovatie » “Innovatieve manier van aanbesteden en samenwerken dringt zich op”
Innovatie

“Innovatieve manier van aanbesteden en samenwerken dringt zich op”

Ingrid Reynaert
Ingrid Reynaert
Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities bij Agoria

“Aan de basis van smart cities liggen data die op een slimme manier worden ingezet om meer comfort te geven aan de burgers en om de stad te ondersteunen in zijn beleidsvoering”, zegt Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities bij Agoria.

De digitalisering van de maatschappij is volop aan de gang, en als burger zitten we er middenin. We gebruiken tientallen apps om ons te verplaatsen, contacten te leggen met buren, de stadsambtenaren op de hoogte te brengen van een straatdefect, pushberichten voor de afvalophaling te ontvangen, ons energieverbruik te monitoren, enz.

De komende legislatuur zullen lokale besturen meer en meer inzetten op data. Iedere stad of gemeente stelt specifieke doelstellingen voorop: de ene stad wil het logistiek transport door de stadskern heen optimaliseren, de andere wil meer inzetten op veiligheidsbeheersing, een CO2-neutrale wijk, een autoluwe stadskern, slimme vuilnisbakken, digitale verkeerskaarten, noem maar op.

Dit jaar ging de Agoria Smart City Award 2019 naar het project ‘Slim naar Antwerpen’, een platform waar de reiziger zijn reis kan inplannen van A naar B door gebruik te maken van verschillende transportmodi.

Lokale verkiezingen

De lokale verkiezingen zijn achter de rug. Alle steden en gemeenten zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de opmaak van hun meerjarenplan en budgetten. De introductie van de eerste burgemeesters en schepenen voor smart cities en digitalisering zullen een positieve impact hebben op het beleid van de komende legislatuur.

De introductie van de eerste burgemeesters en schepenen voor smart cities en digitalisering zullen een positieve impact hebben op het beleid van de komende legislatuur.

Ook nutsbedrijven hebben de weg gevonden naar de digitalisering, wat een rechtstreekse impact heeft op de stad. De komende jaren zal de straatverlichting ‘verledden’ en slim worden. Zo zal de lichtintensiteit automatisch aangepast worden aan de verkeersomstandigheden en wordt de elektriciteitsmeter vervangen door een slimme meter.

In Antwerpen krijgen alle bewoners een slimme watermeter, en daarvoor kreeg de Water-Link de Agoria Smart City Energy 2019 prijs.

Mentaliteitswijziging

Deze digitalisering zal niet vanzelf gaan. Er zijn nog heel wat uitdagingen. Onlangs hebben de Nederlandse bedrijven een boodschap uitgestuurd dat ze ‘pilotmoe’ zijn en het volgens hen te vaak ontbreekt aan het perspectief op een vervolg.

Die boodschap kon net zo goed van de Belgische technologiebedrijven komen. De redenen dat opschaling uitblijft, zijn zeer divers, van onbekendheid tot data-angst en van langjarige investeringen tot silogerichte budgetten. Om de opschaling van pilots te kunnen maken, zal een mentaliteitswijziging nodig zijn in de manier van samenwerken tussen de publieke en private sector.

De tijd dat de publieke sector een aanbesteding uitschrijft en uitkijkt naar wie er zal op inschrijven, is voorbij. Er is nog heel wat onwetendheid bij de lokale besturen over wat data precies kunnen betekenen voor hun stad of gemeente, alsook de mogelijke technologische oplossingen die een antwoord kunnen bieden op hun behoeften. Er heerst een angst vanuit de lokale besturen om met bedrijven in gesprek te gaan.

Rond de tafel zitten

De uitdagingen zijn echter van die aard dat (lokale) overheden en industrie het samen zullen moeten aanpakken. Rond de tafel gaan zitten en de projecten samen uittekenen en uitrollen, waarbij risico’s en verantwoordelijkheden gedeeld worden. Een innovatieve manier van aanbesteden en samenwerken dringt zich op. In de eerste fase van de slimme watermeter in Antwerpen zijn heel wat technische problemen samen aangepakt vooraleer de volledige uitrol is opgestart.

Next article