Home » Agri & Food » Innovatieve duurzaamheidstool voor veehouders
Agri & Food

Innovatieve duurzaamheidstool voor veehouders

In samenwerking met
In samenwerking met

Veevoederbedrijf ForFarmers besteedt steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Als deel van de strategie ‘Build to Grow 2025’ heeft het bedrijf daarom de duurzaamheidsaanpak ‘Going Circular’ opgesteld. In het verlengde daarvan ontwikkelde het ook een duurzaamheidstool waarmee veehouders op hun bedrijf kunnen nagaan hoe groot hun voetafdruk is. Luc Augustyns en Kurt Notteboom geven meer uitleg.


Tekst: Joris Hendrickx


Hoe zetten jullie als producent van veevoeders zelf in op duurzaamheid en circulariteit?

Augustyns: “Onze organisatie heeft drie kernwaarden: ambitie, partnerships en duurzaamheid. Dat laatste is uiteraard cruciaal in de productie van veevoer én het advies dat we geven aan veehouders. De wereldbevolking groeit en bijgevolg neemt ook de nood aan eiwitrijk voedsel toe. Een circulaire aanpak is dan ook essentieel. We halen daarom onze grondstoffen voor dierenvoeders zoveel mogelijk uit de reststroom van voeding die niet (meer) voor humane consumptie geschikt is. Hier kunnen wij immers perfect nog hoogwaardige eiwitten uit halen.”

“Een goed voorbeeld zijn de vochtrijke producten voor de varkens- en rundveesector. Bij de productie daarvan maken we gebruik van onder meer bierborstel, perspulp, kaaswei en reststromen uit de aardappelindustrie.”

Kurt Notteboom, Commercieel Manager Varkens en Pluimvee ForFarmers en Luc Augustyns, Commercieel manager Rundvee ForFarmers.
Wat leverde die inzet al op?

Notteboom: “Laagwaardige grondstoffen die anders in de afvalstroom terechtkomen, waarderen we op naar kwalitatief voedsel. ForFarmers is trouwens een voorloper binnen dat domein. Zo startten we al eind jaren 90 met brijvoer voor de varkenshouderij. Vanuit de verwerkende industrie worden dat soort stromen sindsdien ingezet. Dat verloopt overigens geautomatiseerd én het voldoet volledig aan alle kwaliteitsnormen, een aspect dat we streng opvolgen. Dankzij die manier van werken hebben we een positieve impact op onze omgeving, kunnen we de nutriëntenstroom optimaliseren én kunnen we kostefficiënter produceren.”

Duurzame investeringen zijn niet mogelijk zonder een duurzaam inkomen. Daar ligt meteen de grootste uitdaging voor onze veehouders.

Waarom is het belangrijk dat jullie ook jullie klanten helpen om hun duurzaamheid te verhogen?

Augustyns: “De grootste uitdaging voor veehouders is het genereren van een duurzaam inkomen, anders kunnen ze immers ook niet op andere manieren inzetten op duurzaamheid.”

“Bovendien is het belangrijk dat we veehouders inzicht geven in waar ze het verschil kunnen maken op vlak van CO2-reductie en circulariteit. Op zich komt het erop aan om met zo weinig mogelijk input zoveel mogelijk output te genereren en dus het verlies te beperken. In Noordwest-Europa produceren we met een zeer lage CO2-uitstoot per liter melk of per kilogram vlees. We hebben hier nu eenmaal enorm veel kennis uitgebouwd én kunnen bouwen op een traditie van partnerships binnen en buiten de sector.”

“Toch blijft de betaalbaarheid een uitdaging. Veehouders moeten immers voldoende inkomen blijven vergaren. Net daarom willen we ons inzetten en hen helpen om zo efficiënt mogelijk te produceren. Daarnaast speelt ook het beleid een belangrijke rol. Er worden wel allerlei plannen gemaakt, maar het ontbreekt aan een duidelijke visie, zekerheid en concrete stappen. Dat is niet enkel voor de veehouders belangrijk, maar voor de hele maatschappij. We zijn een heel innovatieve sector, maar dan moet je als overheid ook wel perspectieven kunnen bieden.”

Wat doen jullie concreet op dat vlak?

Notteboom: “Wij bepalen uiteraard het beleid niet, maar we willen wel zo goed mogelijk advies geven aan veehouders en met oplossingen komen. Dat gaat over het efficiënt benutten van onze nutriënten, maar ook over het verbeteren van de levensduur van dieren via een optimaal en gebalanceerd dieet.”

“Verder helpen we hen bij het reduceren van emissies zodat zij kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Omgekeerd zorgen we er in het kader van de circulariteit ook voor dat de mest van hun vee kan ingezet worden bij het voeden van gewassen waar wij uiteindelijk weer onze grondstoffen uit halen. Zo sluiten we voor een stuk de kringloop.”

In het verlengde van de duurzaamheidsaanpak ‘Going Circular’ ontwikkelde ForFarmers een duurzaamheidstool waarmee veehouders op hun bedrijf kunnen nagaan hoe groot hun voetafdruk is.
Jullie hebben ook een duurzaamheidstool ontwikkeld. Wat doet die precies?

Notteboom: “Onze duurzaamheidstool heeft als doel om veehouders inzicht te geven in waar ze ten opzichte van de rest van de sector staan op het vlak van CO2-reductie. Er wordt daarbij rekening gehouden met energiebronnen zoals zonnepanelen, biogasinstallaties, mestverwerking, het inzetten van het juiste voer op het juiste tijdstip, gebruik van bedrijfseigen producten zoals granen en/of bijproducten, ruwvoeroptimalisatie, opvolging van teeltadvies, enz.”

Augustyns: “Via deze tool kijken we samen met onze klanten op basis van de data die zij ter beschikking hebben hoe het staat met hun voerefficiëntie en CO2-uitstoot, en hoe we die kunnen verbeteren. In dat kader kijken we samen met hen welke impact het gebruik van bepaalde bijproducten voor hen kan hebben. We bieden dus heel wat inzichten op maat van hun bedrijf die ze vervolgens zelf kunnen toepassen. Vanzelfsprekend wordt daarbij eerst het laaghangend fruit geplukt. Men start met zaken die eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd en naarmate men vordert zullen er ook investeringen mee gepaard gaan. Net daarom is het zo belangrijk dat veehouders kunnen rekenen op een vast inkomen. Duurzame investeringen zijn niet mogelijk zonder een duurzaam inkomen.”

Welke soorten veehouderijen kunnen van de tool gebruikmaken?

Notteboom: “Zowel grote als kleine veehouderijen kunnen inzetten op duurzaamheid en daarbij gebruikmaken van onze duurzaamheidstool. Ik denk aan de kleinschalige biopluimveehouderijen die veel aandacht besteden aan dierenwelzijn en milieu. Het is dus absoluut niet enkel weggelegd voor grootschalige veehouderijen.”

Augustyns: “Enerzijds zijn de kleine klanten die aan thuisverkoop doen of inzetten op bio gebaat bij deze tool. Zij kunnen zo de impact van efficiëntie op duurzaamheid in beeld brengen en zo kunnen ze aantonen hoe ze zich onderscheiden. Anderzijds kunnen grote bedrijven de tool gebruiken om beslissingen te nemen over toekomstige investeringen. Ieder type van bedrijf heeft dus een voordeel bij het gebruik van deze duurzaamheidstool.”

Next article