Water
“Binnen de provincie is een integrale aanpak van het waterbeleid nodig”
De Provincie West-Vlaanderen investeert jaarlijks 11 tot 12 miljoen euro in duurzaam waterbeheer. Een groot deel daarvan gaat naar maatregelen tegen droogte en overstromingen, maar ook het verhogen van waterkwaliteit en bodemgezondheid behoren tot de prioriteiten.