Duurzaamheid
“In de uitvaartsector zit maatschappelijke betrokkenheid automatisch verweven”
“DELA staat voor ‘Draagt elkanders lasten’ en maakt deel uit van een coöperatie. Maatschappelijke betrokkenheid zit verweven in onze geschiedenis en ons DNA.”
Duurzaamheid
“Bedrijven die niet mee op de kar springen, zullen op termijn kansen missen”
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een zaak van iedereen geworden. Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met alle stakeholders én die hen actief betrekt.
Duurzaamheid
“Bedrijven moeten durven te investeren in ambitieuze klimaatplannen”
Om de doelen uit het Parijsakkoord te halen, moeten organisaties ambitieuzer worden en hun ambities in lijn brengen met wetenschappelijk onderbouwde concrete activiteiten.