Skip to main content
Home » MVO » “In een duurzaamheidsstrategie vormt transparantie de sleutel”
Sponsored

De Belgische voedingsproducent Vandemoortele heeft de brandende ambitie een duurzaam bedrijf te zijn, via een strategie die duurzaam ondernemen in de hele groep verankert. Met zijn geïntegreerde jaarverslag rijfde het bedrijf onlangs de ‘Award for Best Belgian Sustainability Impact Report’ in de categorie ‘Grote Ondernemingen’ binnen: een mooie beloning voor zijn transparante rapportering.

Marc Croonen.

De voedingsindustrie heeft heel wat hefbomen in handen om maatschappelijke en klimaatkwesties aan te pakken. Daarom tekende familiebedrijf Vandemoortele, producent van margarines, vetten, oliën en diepgevroren brood en banket, in zijn duurzaamheidsstrategie drie pijlers uit: ‘Evenwichtige voeding’, ‘Natuur beschermen’ en ‘Levenskwaliteit verbeteren’. Bij elke pijler horen vier engagementen met concrete targets die het bedrijf tegen 2025 wil realiseren. “We helpen de natuur een handje door zonnepanelen en windmolens te plaatsen, via energiereductie en de shift van grijze naar groene elektriciteit”, legt Chief HR, Sustainability, Communication & HSE Officer Marc Croonen uit. “De nutriscore van onze producten krikken we op door minder suikers en zout en meer vezels toe te voegen. Door in te zetten op een verhoogde veiligheid en meer welzijn op het werk optimaliseren we de levenskwaliteit van onze medewerkers.”

Met ons geïntegreerde jaarrapport rijfden we eind november de gerenommeerde ‘Award for Best Belgian Sustainability Impact Reports’ binnen.

CSRD wijst de weg

Aurélie Comhaire.

“In een duurzaamheidsstrategie vormt transparantie de sleutel”, aldus Group Sustainability Manager Aurélie Comhaire. Om die reden combineert Vandemoortele in zijn integrated annual report financiële én non-financiële resultaten. “Zo vertellen we interne en externe stakeholders niet alleen wát we doen, maar ook waarom we bepaalde beslissingen nemen en hoe we waarde creëren. Rapporteren over de link tussen externe en financiële risico’s wordt voor veel bedrijven een verplichting onder de CSRD, de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportering vanaf 2024. Los daarvan is het strategisch belangrijk om te anticiperen op klimaatrisico’s en helpt transparant communiceren over duurzaamheid ook om talent aan te trekken. Zeker jongeren willen het liefst bij een duurzame werkgever aan de slag.”

Award legt de lat nog hoger

Het geïntegreerde jaarrapport van Vandemoortele haalde eind november het hoogste schavotje op de tweejaarlijkse ‘Awards for Best Belgian Sustainability Impact Reports’. “De jury apprecieerde het rapport om zijn volledigheid, creativiteit, integrale aanpak en governance, maar ook om het feit dat we onze stakeholders betrekken bij de opbouw van onze duurzaamheidsstrategie. Voor ons is deze beloning zeker geen eindpunt, we willen de lat nog hoger leggen. Zo zal het deel over de klimaatrisico’s de volgende jaren verder uitgebreid worden.”

Next article