Energietransitie
Een duurzaam en toekomstbestendig Vlaanderen dankzij baanbrekend onderzoek
Het Vlaamse Moonshot-programma helpt met steun van VLAIO bedrijven om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen door baanbrekend onderzoek te ondersteunen.