Home » Energietransitie » Digitale meter helpt om elektriciteit en dus kosten te besparen
Energietransitie

Digitale meter helpt om elektriciteit en dus kosten te besparen

De ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden zal een enorme impact hebben op onze samenleving, en bijgevolg ook op de rol die Fluvius speelt als Vlaamse netbeheerder. Enerzijds uit zich dat in investeringen in fysieke infrastructuur. Anderzijds bieden energiedata tal van mogelijkheden.

Ambitieuze investeringen in elektriciteitsnetwerk

Vanbrabant: “We zullen de komende decennia heel wat stappen moeten zetten om ons elektriciteitsnetwerk aan te passen aan de nog grotere rol ervan in de veranderende samenleving. Onze huizen zullen volop elektrisch worden verwarmd, bedrijven zullen andere productieprocessen opzetten, we zullen ons met elektrische wagens en busvervoer verplaatsen,… Maar er zullen ook nieuwe diensten ontstaan, denk maar aan het groeiend aantal datacenters en de enorme impact die deze hebben op ons netwerk.”

“Net daarom heeft Fluvius een gedetailleerd investeringsplan uitgewerkt waarmee we bovenop onze normale investeringen de komende 10 jaar maar liefst 4 miljard euro extra willen investeren om ons net klaar te maken voor de toekomst.”

De digitale meter: een echte gamechanger

“Dankzij de digitale meter krijg je continu een zeer gedetailleerd inzicht in al je energiestromen, zowel wat betreft de afname als de injectie op het net. Dat laat je toe om gericht in te grijpen en energie te besparen. Al die data zijn ook bijzonder belangrijk in het kader van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. Het laat ons als maatschappij, gezinnen en bedrijven toe om de hernieuwbare energie van zonnepanelen en windmolens zo goed en efficiënt mogelijk gebruiken. Je ziet perfect wanneer je zonnepanelen de meeste stroom opwekken, zodat je er dan meteen gebruik van kan maken”, legt Vanbrabant uit.

Hoe efficiënter we met zijn allen het elektriciteitsnet zullen gebruiken, hoe meer voordelen we daar op lange termijn bij zullen hebben.

Nieuwe diensten dankzij energiedata

“Verder maken de data ook compleet nieuwe diensten mogelijk. Ik denk o.a. aan energiedelen en andere tariferingsmodellen. Met bv. dynamische tarieven zal je in de toekomst steeds een correcte prijs betalen volgens de beschikbaarheid van de elektriciteit die op dat moment op de markt voorradig is. Op zonnige dagen zal de prijs dan lager zijn dan wanneer het bewolkt is.”

Vanbrabant: “Maar ook het capaciteitstarief stoelt op de data van de digitale meter: hoe efficiënter we met zijn allen het elektriciteitsnet zullen gebruiken, hoe meer voordelen we daar op lange termijn bij zullen hebben omdat we zo de verdere investeringen in het elektriciteitsnet na 2032 onder controle kunnen houden. Gebeurt dat niet, dan zullen nog meer aanpassingen nodig zijn om de toenemende pieken op te vangen, die uiteindelijk in ieders elektriciteitsfactuur belanden. Dat moeten we vermijden.”

Next article