Bie De Keulenaer
Circulaire Economie
Circulariteit en MVO versterken elkaar
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer zelfs, ze versterken elkaar.
Duurzaamheid
“Maar liefst 1/3 van ons voedsel wordt weggegooid”
Onze huidige voedselproductie en -consumptie is onhoudbaar. Daarom is er nood aan innovatieve concepten die het goede voorbeeld geven en anderen inspireren.
Circulaire Economie
Fietsleasing: duurzaam én fiscaal voordelig
Steeds meer werkgevers én werknemers kiezen voor fietsleasing. Dat is immers niet enkel duurzaam, maar ook bijzonder interessant omdat er fiscale voordelen aan verbonden zijn.