Bie De Keulenaer
Circulaire Economie
Circulariteit en MVO versterken elkaar
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer zelfs, ze versterken elkaar.