Home » Circulaire Economie » Bewaar uw grootste schat onder de grond!
Circulaire Economie

Bewaar uw grootste schat onder de grond!

De regenwaterput is vandaag nog te ondergewaardeerd.

Goed waterbeheer lijkt vanzelfsprekend, want er stroomt altijd proper water uit de kraan. Toch is dat in Vlaanderen verre van evident. Daar komt de klimaatverandering bovenop, waardoor we zowel meer droogteperiodes als fellere onweersbuien kennen. Werk aan de winkel dus volgens Wendy Francken, directeur van VLARIO.

Wat is het probleem op het vlak van waterbeheer?
Wendy Francken.

Francken: “Vandaag laten we regenwater massaal verloren gaan door het domweg naar de zee te sturen. Dat doen we via drainages, afvoergrachten en de riolering. Veel straten, daken en parkings zijn aangesloten op het riool, waardoor het regenwater dat op die verhardingen valt verloren gaat. Meer nog, dat zorgt voor problemen, want door de snelle afvoer krijgen we meer overstromingen, zeker tijdens felle regenbuien. Ook veroorzaakt dat meer kosten in de waterzuivering, want al dat water moet opgevangen, verpompt en gezuiverd worden. Alles samen is regenwater verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale kostprijs. Een prijs die de burgers betalen via de waterfactuur. Dat moet dus anders”

Wat is de oplossing en welke voordelen brengt die met zich mee?

“De oplossing is gelukkig bekend en eigenlijk eenvoudig: het regenwater moet terug meer in de grond sijpelen. Om dat te bereiken willen we de bestaande verharding zoveel mogelijk loskoppelen van de rioleringen, wat vier grote voordelen heeft.

Eerst en vooral kunnen we daardoor het waardevolle regenwater nuttig gaan gebruiken. De regenwaterput is ondergewaardeerd en dankzij de technologische vooruitgang kan veel water vandaag makkelijk ter plaatse gezuiverd en gebruikt worden. Om burgers te informeren hoe groot hun ideale regenwaterput is, heeft VLARIO een nieuwe tool ontwikkeld. Dit instrument berekent de aanbevolen grootte, waarbij rekening wordt gehouden met de aangesloten daken en de toepassingen voor hergebruik. Bovendien geeft de tool suggesties ter optimalisatie en is deze geïntegreerd op de website van het groenblauwpeil. Als je groenblauwpeil reeds werd berekend, worden deze gegevens alvast overgenomen. Je kan het bekijken op groenblauwpeil.be.

Verder kunnen we water zelfs meerdere keren zuiveren en hergebruiken om zo tot circulair waterbeheer te komen. Daarnaast kunnen we het regenwater dat we niet gebruiken in de grond laten infiltreren om onze grondwatervoorraden aan te vullen – onze natuurlijke spaarpot voor barre tijden. Ten derde vermijden we overstromingen en tenslotte kunnen we kosten besparen in het rioleringsnetwerk.”

Hoe kunnen burgers gestimuleerd worden om regenwater nuttig te gebruiken?

“VLARIO pleit voor een infiltratiebonus. Zo’n bonus houdt in dat iedereen die regenwater opvangt en ter plaatse houdt, wordt beloond via de waterfactuur. Zij zorgen immers voor minder kosten en minder overstromingen, en dat verdient aanmoediging. Bovendien bewaren ze onze grootste schat waar het hoort: onder de grond.“


blauwgroenvlaanderen.be inspireert om ruimte te maken voor water.


Next article