Skip to main content
Home » MVO » Het ‘Klimaatkompas’: totaalpakket voor ondersteuning in verduurzaming
Sponsored

Antea Group biedt al meer dan 45 jaar heel wat diensten en expertise aan die organisaties kunnen helpen om te verduurzamen. Nu is het bedrijf er ook in geslaagd om die samen te brengen in één samenhangend totaalpakket: het Klimaatkompas.

Binnen welke domeinen helpt het Klimaatkompas bedrijven om te verduurzamen?

Céline Van Hecke, adviseur Klimaat bij Antea Group: “Het Klimaatkompas focust zoals de naam het zegt op de ‘planeet’-dimensie van people-planet-profit. We gidsen je in de zoektocht naar oplossingen om je energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen. Wat het topic ‘water’ betreft, ondersteunen we je om je te wapenen tegen zowel droogte als wateroverlast zodat de continuïteit van jouw bedrijfsprocessen verzekerd is. Verder geven we advies omtrent het aanpakken van milieu- en bodemverontreiniging. Ook op het vlak van biodiversiteit hebben we specialisten in huis.”

Het Klimaatkompas zet in op zowel klimaatmitigatie als adaptatie. Wat houdt dat in?

Alexander Maekelberg, projectmanager Klimaatkompas bij Antea Group: “Via mitigatie helpen we om je energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, terwijl we ons onder het adaptatieluik focussen op het aanpassen aan de onvermijdelijke effecten van klimaatverandering. Zo assisteren we in het kader van de waterproblematiek bedrijven om een waterbalans op te maken en circulair waterbeheer toe te passen, terwijl we hen tegelijk resistent maken tegen lange droogteperiodes en mogelijke overstromingsrisico’s.”

De Europese wetgeving wordt stelselmatig strenger: bedrijven zullen met een rapportering moeten kunnen aantonen dat zij inspanningen leveren op het vlak van klimaat.

Waarom worden klimaatinspanningen een absolute must?

Maekelberg: “De Europese wetgeving wordt stelselmatig strenger. Bedrijven zullen met een rapportering moeten kunnen aantonen dat zij inspanningen leveren op het vlak van klimaat. Financiële instellingen zullen dat ongetwijfeld ook meenemen in hun overweging bij het verstrekken van kredieten. Bovendien worden steeds meer subsidieaanvragen verbonden aan vereisten op vlak van duurzaamheid en klimaat.”

Van Hecke: “Deze rapporteringsplicht voor grote bedrijven zal impliciet ook een must worden voor kleinere bedrijven, omdat zij zich nu eenmaal in de waardeketen bevinden van grote bedrijven. Die laatsten zullen transparantie eisen over de klimaatrisico’s van hun partners.”

Hoe start een typische samenwerking en hoe ver kan die gaan?

Van Hecke: “Op niveau van jouw bedrijf, de sector waarin je opereert en de aard van jouw activiteiten gaan we na welke klimaatgerelateerde thema’s prioritair zijn en welke doelen je wil behalen. We stellen maatregelen voor om die doelstellingen te behalen. Naast dat strategische advies kunnen we ook helpen bij het in uitvoering brengen van concrete acties. Daarvoor hebben we de geschikte technische expertise in huis. Het ambitieniveau van jouw klimaatactieplan hangt natuurlijk af van de investeringen die je wil doen, en op welke termijn.”

Maekelberg: “Op onze website kan je alvast aan de hand van enkele vragen vrijblijvend een insteek krijgen op welke vlakken we je kunnen helpen en waar je kansen en risico’s liggen.”

Next article