gebruiksvriendelijk
Veiligheid
Panelgesprek: “Veiligheid mag niet ten koste gaan van gebruiksgemak”
De eisen van consumenten en bedrijven op het vlak van gebruiksgemak en veiligheid worden alsmaar hoger. Vier panelleden delen hun visie.