Home » Veiligheid » “Wederzijds respect tussen burgers, politie en hulpverleners is cruciaal”
Veiligheid

“Wederzijds respect tussen burgers, politie en hulpverleners is cruciaal”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reflecteert op de relatie tussen de burger en de mensen die dagelijks instaan voor onze veiligheid.

2021 was een druk jaar voor onze veiligheidsdiensten. Van de heidebrand in Brecht en de cyberaanval op de FOD Binnenlandse Zaken tot de overstromingen in juli, de zwaarste ramp in jaren. Daarnaast hadden de veiligheidsdiensten hun handen vol aan de handhaving van zowel de coronamaatregelen als de -protesten. Vooral dat laatste bleek een stevige uitdaging. Bij de new way of protesting mobiliseert men de deelnemers via sociale media, wat het voor de politie extra moeilijk maakt om alle risico’s in te schatten. Daarnaast sluiten er vaak groepen aan die geen link hebben met de manifestatie, met als enige intentie geweld te plegen en schade aan te richten.

Campagne ‘Wederzijds Respect’

We merken de laatste jaren spijtig genoeg dat de relatie tussen de burger en de veiligheidsdiensten in zwaar weer verkeert. We zijn amper drie maanden ver in 2022, en de meldingen van geweld tegen politie en hulpverleners zijn al veelvuldig. Zo gooiden relschoppers hekken op de politie tijdens een uit de hand gelopen coronabetoging, werd in Peer een wijkagent neergestoken en werd in Kuurne een ambulancier slachtoffer van zware agressie.

Een goede relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen is van essentieel belang in onze maatschappij. Die relatie moet solide zijn, positief en gebaseerd op vertrouwen. In het najaar van 2021 lanceerde ik daarom de campagne ‘Wederzijds Respect’, met als doel om die relatie te versterken. De rode draad door de campagne is het verbindend werken. Uiteindelijk zoeken we allemaal naar verbinding: via familie, relaties of vriendschappen. De veiligheidsbeoefenaars hebben dan weer het vertrouwen en de erkenning van de burger nodig om hun werk goed te kunnen doen. Het moet een wederzijdse inspanning zijn. Ik wil benadrukken dat dit thema voor mij hoog op de publieke agenda staat en blijft staan. Het is  zeer belangrijk dat geweld tegen politie en hulpverleners stopt.

100% veiligheid beloven is een utopie, maar 100% inzet van de overheid om een maximale veiligheid te garanderen, voor iedereen, blijft mijn streven.

Investeren in openbare veiligheid

Openbare veiligheid is een fundamentele pijler van onze samenleving. Mensen verwachten van de overheid bescherming en ondersteuning in crisissituaties. 100% veiligheid beloven is een utopie, maar 100% inzet van de overheid om een maximale veiligheid te garanderen, voor iedereen, blijft mijn streven. Daarom zie ik elke crisis als een opportuniteit om opleidingen, materiaal en onderlinge samenwerking te verbeteren, om bij een volgende crisis beter te kunnen doen.

In mijn beleidsverklaring gaf ik aan jaarlijks minstens 1.600 inspecteurs te zullen aanwerven. Vorig jaar is deze ambitie gehaald, en ik ga er vanuit dat dit ook in 2022 lukt. Ik wil daarnaast investeren in levenslange opleidingen, zodat we bijvoorbeeld kunnen leren omgaan met die new ways of protesting. Mijn aandacht gaat verder ook naar de verdere digitalisering van politie-intelligentia. Diverse politiezones hebben reeds bodycams in gebruik, en afgelopen zomer hebben we een nieuwe bestelling bodycams geplaatst. Hoewel technologische middelen onze veiligheid kunnen garanderen, kunnen ze diezelfde veiligheid ook bedreigen. Daarom heeft ook de aanpak van cybercriminaliteit voor mij prioriteit.

Kortom: wij blijven krachtig investeren in zowel de veiligheid van de burgers, als in de veiligheid van onze politie en hulpverleners. En, belangrijker nog: in een positieve relatie tussen beiden.

Next article