Home » Veiligheid » Jezelf beschermen tegen ‘diefstal met list’
Opinie

Jezelf beschermen tegen ‘diefstal met list’

Maxim Horion, communicatieverantwoordelijke Algemene Directie Preventie & Veiligheid.
Maxim Horion, communicatieverantwoordelijke Algemene Directie Preventie & Veiligheid.
Maxim Horion, woordvoerder van Algemene Directie Veiligheid & Preventie, FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe besteel je iemand die de hele dag thuis is? Dieven sprongen de voorbije maanden creatief om met de coronamaatregelen door middel van ‘diefstal met list’. Maxim Horion van de AD Veiligheid & Preventie licht het fenomeen toe.

“In Limburg werd recent een weduwe thuis bestolen door twee vrouwen die verkleed als verpleegsters een valse coronatest afnamen. Nog in Limburg sloeg een dievenbende vermomd als politieagenten meerdere keren toe bij mensen thuis. De getroffen personen zijn niet zelden het slachtoffer van hun goedgelovigheid. Mensen zien een uniform, maar staan er niet bij stil dat deze beroepen en hun beoefenaars ook gebonden zijn aan regels. Zo mogen politieagenten enkel een woning doorzoeken met een huiszoekingsbevel van een onderzoeksrechter, behalve bij duidelijke aangevingen van ernstig of nakend gevaar.”

“Ook is het belangrijk om te weten dat coronatesten of vaccinaties slechts in daartoe aangewezen plaatsen worden uitgevoerd, en niet thuis. Open je deur dus niet wanneer men zich met dergelijke listen aanmeldt en contacteer meteen de wijkagent.”

Preventie- en informatiecampagne

“Bovenstaande verhalen maken duidelijk waarom we als organisatie inzetten op het verhogen van de security awareness van de burger. Ons opzet is tweeledig: enerzijds maken we mensen bewust van de veiligheidsrisico’s en wat ze kunnen doen om zich hiertegen te wapenen, anderzijds maken we duidelijk wat de functie is van de verschillende actoren binnen het veiligheidslandschap.”

Het is aangeraden om je deur gesloten te houden indien je twijfelt aan de bedoelingen van de bezoeker, ook al draagt deze een uniform.

“Deze maand starten we bijvoorbeeld een preventie- en informatiecampagne waarin we verduidelijken wat de bevoegdheden van onder andere politieagenten, gemeenschapswachten en private veiligheidsagenten zijn, en hoe je ze kan herkennen.”

Hoe jezelf beschermen?

“Hoe kan je jezelf beschermen tegen ‘diefstal met list’? Ten eerste is het aangeraden om je deur gesloten te houden indien je twijfelt aan de bedoelingen van de bezoeker. Daarnaast is het belangrijk om ook naar een identificatie te vragen, en dus niet enkel af te gaan op het al dan niet dragen van een uniform.”

“Vraag indien je dat nodig acht of je het voertuig van de firma of de politie kan zien. Twijfel je nog steeds? Stel dan voor om via de officiële kanalen van de organisatie een afspraak te maken. Of je kan de politie contacteren ter verifiëring van het huisbezoek. Deze tips mogen dan wel vanzelfsprekend klinken, de praktijk leert ons dat een uniform of een geloofwaardige list vaak volstaan om een woning binnen te dringen.”

Next article