Home » Veiligheid » Veilig werken in tijden van corona – de generieke gids als baken
Veiligheid

Veilig werken in tijden van corona – de generieke gids als baken

Kris De Meester, competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid.

Werken en ondernemen in tijden van corona is een delicate evenwichtsoefening tussen veiligheid en efficiëntie. Toen duidelijk werd dat het virus de hele maatschappij in zijn greep kreeg, moesten we ook in de bedrijven alles in het werk stellen om virusoverdracht te vermijden.

Als Verbond van Belgische Ondernemingen slaagden we er snel in om de beleidsverantwoordelijken op de verschillende niveaus te laten inzien dat het geen goed idee was om te werken met van bovenaf opgelegde eenheidsworst maatregelen. We maakten duidelijk, samen met de andere sociale partners, dat je tot een veel beter resultaat komt door in consensus preventiemaatregelen af te spreken voortbouwend op expertise en vertrouwde principes van het welzijnsbeleid in ondernemingen.

Doeltreffende gids

De aanpak van de coronapandemie had ongetwijfeld op verschillende vlakken beter kunnen lopen, maar de generieke gids was snel en doeltreffend, en is dat nog steeds trouwens. Het is immers een flexibel en pragmatisch instrument geworden dat preventieprincipes vertaald naar praktische en inspirerende richtlijnen om veilig te werken. De situaties die behandeld worden in de gids (woon-werk verplaatsing, aankomst op het werk, de kantine, enz.) zijn heel herkenbaar voor werkgevers en werknemers. Het vormt zo een perfecte inspiratiebron voor het overleg in de onderneming en de keuze van gepaste maatregelen. De toepassing kan in iedere onderneming verschillend zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden.

Preventie is de sleutel in dit verhaal! Het is geen toverwoord en het is ook niets nieuws.

De generieke gids is ook een gedragen instrument want het is gerealiseerd door experten van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, in samenwerking met de FOD WASO (waaronder de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk) en de beleidscel van de minister van Werk. Daarmee staat België wereldwijd positief in de kijker. Veel landen hebben dergelijke documenten uitgewerkt, maar onze Belgische gids steekt er toch met kop en schouders bovenuit door zijn gedragen, eenvoudige en praktische aanpak. Zonder overdrijven durven we als VBO stellen dat de generieke gids, waar goed toegepast, het verschil heeft gemaakt in het voorkomen van grote uitbraken op de werkvloer.

Nog even volhouden

Preventie is de sleutel in dit verhaal! Het is geen toverwoord en het is ook niets nieuws. Reeds in de 12de  eeuw was preventie gemeengoed zoals blijkt uit de uitgebreide preventievoorschriften in de statuten van de brandgilden die in die periode ontstonden. Preventie maakt het mogelijk onzekerheden weg te werken of te beperken. Onzekerheid is er nog steeds, een heropflakkering of een nieuwe crisis is niet uitgesloten. 

Het VBO vraagt daarom nu aan alle ondernemingen om nog even vol te houden, nog een paar weken te blijven inzetten op het toepassen van de preventiemaatregelen in de waakzaamheidsfase om zo samen sterker uit de pandemie te komen.

Next article