Skip to main content
Home » Circulaire Economie » Wat is er nodig om industriële kunststoffolies meer en beter te recycleren?
Circulaire Economie

Wat is er nodig om industriële kunststoffolies meer en beter te recycleren?

Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo.
Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo.
Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo.

De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt toe. Echter is dat niet langer alleen te wijten aan de hoge aardolieprijzen, maar ook aan wetgeving die het gebruik van gerecycleerde materialen oplegt en het groeiende bewustzijn bij producenten en consumenten. Om aan de toenemende vraag tegemoet te komen, zijn enkele ingrepen nodig volgens Denuo.

Kunststoffen komen in allerlei vormen en toepassingen op de markt. Een van de meest wijdverspreide toepassingen zijn de industriële verpakkingsfolies. Volgens cijfers van Valipac vertegenwoordigen ze bijna 70% van alle industriële verpakkingen, goed voor zo’n 70.000 tot 80.000 ton per jaar.

Op vlak van milieuvriendelijkheid van die kunststoffen zijn er cruciale rollen weggelegd voor producenten en recyclagebedrijven. Zo kunnen recyclagebedrijven investeren in nog performantere technologieën zodat ze de inkomende kunststoffen nog meer en beter kunnen recycleren. Nog belangrijker is de consequente toepassing van ecodesign door producenten.

Om een circulaire economie te realiseren, is ecodesign onmisbaar.

Ecodesign

Ecodesign is een belangrijke voorwaarde om de recyclagegraad te verhogen en ook de kwaliteit van de gerecycleerde materialen te verbeteren. Productiebedrijven dienen te worden gestimuleerd om het ontwerp van hun producten bij te stellen, zodat ze (beter) recycleerbaar zijn als ze einde levensduur zijn.

Momenteel zijn 80% van alle folies gekleurd, bedrukt of beide. Goed voor marketingdoeleinden, maar slecht nieuws voor de recyclage. Door de toevoeging van kleur of bedrukking komen deze folies er na recyclage grijs uit en dat beperkt de latere toepassingsmogelijkheden van het recyclaat. Zo kunnen grijze granulaten niet meer worden ingezet voor dezelfde initiële applicatie, omdat de verpakkingssector uitsluitend transparante folies vraagt.

Een belangrijke vuistregel in ecodesign is uniformiteit. Bij voorkeur wordt er met één type kunststof gewerkt voor verpakkingsfolies, zoals low density polyethyleen (LDPE). In dezelfde toepassing nog een ander polymeer zoals polypropyleen gebruiken, wordt best vermeden omdat ze nadien moeilijk te scheiden zijn. Er ontstaat dan een gemengde, laagwaardigere afvalstroom.

Circulariteitstest

Naast het type dient ook de dikte van het materiaal in rekening te worden gebracht. Producenten maken tegenwoordig vaak dunnere folies om te besparen op materiaal, dit vanwege economische en ecologische redenen. Maar dit is niet altijd een pluspunt voor de recyclage. Een folie dient een minimumdikte van 30 micron te behouden om nog te kunnen worden gerecycleerd.

Kortom, om een circulaire economie te realiseren, is ecodesign onmisbaar. Ook een circulariteitstest zou een basisstap moeten zijn in het ontwerp van elke kunststoftoepassing en bij uitbreiding van elk type product. Ooit zal een product niet meer (her)bruikbaar zijn en dan is het belangrijk dat er van bij het begin alles aan werd gedaan om het product bij einde levensduur eenvoudig te kunnen ontmantelen en recycleren. Zo kunnen de kostbare materialen gerecupereerd en ingezet worden in de productie van nieuwe toepassingen.

Next article