Home » Innovatie » Geneeskunde in het tijdperk van artificiële intelligentie.
Innovation

Geneeskunde in het tijdperk van artificiële intelligentie.

En collaboration avec
En collaboration avec

Dankzij zijn vermogen om snel grote hoeveelheden gegevens te analyseren, complexe problemen op te lossen, te leren of oplossingen te vinden, zorgt artificiële intelligentie (AI) voor een revolutie in het beheer van veel van onze menselijke activiteiten. Van financiën tot onderzoek, van landbouw tot marketing: in alle domeinen vindt AI geleidelijk zijn weg.

Hoewel de komst van AI veel vragen oproept, opent het ook ongelooflijke perspectieven, vooral in de gezondheidszorg. De geneeskunde heeft veel van haar vooruitgang te danken aan technologie en innovatie. Gezien de grote hoeveelheid gegevens die geanalyseerd moeten worden, is het dan ook een belangrijke sector voor het gebruik van AI. De transformatie van de sector is al begonnen en zou de komende jaren nog moeten versnellen, zodat er op termijn nieuwe manieren om ziektes te genezen of zelfs te voorkomen worden gevonden.

Aan de vooravond van een revolutie

De laatste jaren is artificiële intelligentie een hot item in het nieuws, hoewel het verre van nieuw is. AI ontstond bijna gelijktijdig met de informatica, en ondersteunt de ontwikkeling daarvan door bij te dragen aan de programmasystemen om bepaalde taken uit te voeren. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het eerste computerschaakspel in de jaren vijftig. Wat er wél nieuw is, is de democratisering van generatieve AI en het vermogen ervan om nieuwe content te genereren door enorme hoeveelheden gegevens te verwerken. Iedereen kent wel een toepassing van AI op het gebied van beelden, tekst en muziek, maar de mogelijkheden die deze innovatieve technologie ons vandaag biedt zijn niet te vergelijken met alles wat we tot nu toe kennen. Door de grenzen van informatie­verwerking te verleggen, opent AI immers de weg naar belangrijke doorbraken in onderzoek en ontwikkeling. We zien vandaag al de mogelijkheden van AI in online vertaaltools. Ook in het juridisch domein kan met AI tijd worden bespaard bij het doornemen van jurisprudentie.

“AI kan helpen om de enorme hoeveelheid en complexiteit van medische gegevens te verwerken en zo de tijd voor farmaceutisch onderzoek te verminderen tot 1 à 3 jaar (momenteel 8 à 10 jaar). Ook het budget per product zou kunnen worden teruggebracht tot gemiddeld USD 500 miljoen à 1 miljard, terwijl we momenteel het dubbele uitgeven. Het percentage mislukte proeven, dat 93% bedraagt, zou in de toekomst kunnen dalen tot 50%”, zegt Hervé Prettre, CIO Office, Head of Research & Thematic Investments bij de bank Edmond de Rothschild.

Oneindige mogelijkheden

Het voorgaande bewijst dat de geneeskunde klaar is voor belangrijke ontwikkelingen. Kanker, cardiologie, dementie… AI kan op zo veel domeinen zijn steentje bijdragen. Op het gebied van diagnostiek kan AI bijvoorbeeld een röntgenfoto nauwkeuriger analyseren dan het menselijk oog en zo een betrouwbaardere diagnose stellen. AI zou op basis van enkele symptomen sneller een behandeling kunnen bepalen, en die bovendien kunnen bijstellen op basis van verschillende factoren, zoals genetica, medische voorgeschiedenis of levensstijl van de persoon. AI kan ons ook helpen om verbanden tussen patiënten, ziektes en geneesmiddelen beter te identificeren. Dat houdt in dat we naar meer personalisatie en minder empirisme gaan

We zien nu al dat het aantal sterfgevallen door kanker sinds 2022 licht is gedaald dankzij vroegere diagnoses en efficiëntere behandelingen. De introductie van AI in de oncologie biedt een enorm potentieel, zoals het opsporen van melanomen, het doelgerichte gebruik van immunotherapie of DNA-sequencing om het genoom van de tumor te ontcijferen en hem te vernietigen.

Daarnaast is AI nuttig om kennis te delen. Deze technologie versnelt immers het verspreiden en opbouwen van kennis, niet alleen op het vlak van toegang tot informatie, maar ook bij het leggen van verbanden tussen gevallen, tests, fouten, reacties en geneesmiddelen om het onderzoek, de diagnoses en behandelingen nieuwe richtingen uit te sturen. Zo bleek uit een AI-analyse dat een geneesmiddel tegen slapeloosheid ook een gunstig effect kan hebben op neurologische aandoeningen die verband houden met de ziekte van Parkinson. “Het vermogen van AI om conclusies te trekken, pathologieën te identificeren en trends te herkennen is ongeëvenaard”, zegt Hervé Prettre. Hij besluit: “deze technologie zal de revolutie in de gezondheidszorg versnellen door het preventieve aspect van de geneeskunde te versterken, dankzij haar vermogen om gegevens te analyseren en ziektes vroegtijdig op te sporen.”


WAARSCHUWING

Dit document is uitgegeven door de Edmond de Rothschild-groep. Het heeft geen contractuele waarde en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Dit document mag niet worden doorgegeven aan personen in een jurisdictie waar dit mogelijk een aanbeveling, een aanbieding van producten of diensten of een verzoek zou kunnen vormen en waarvan de communicatie in strijd zou kunnen zijn met wettelijke bepalingen en toepasselijke regelgeving. Dit document is door geen enkele toezichthouder in welke jurisdictie dan ook beoordeeld of goedgekeurd. De cijfergegevens, commentaren, meningen en/of analyses in dit document weerspiegelen het sentiment van de Edmond de Rothschild-groep over de evolutie van de markten, op grond van de expertise, economische analyses en informatie waarover de groep beschikte op de datum waarop dit document werd opgesteld, en de informatie kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het zou kunnen dat het niet langer accuraat of relevant is op het moment waarop er kennis van wordt genomen, vooral gezien de datum waarop het document werd opgesteld of als gevolg van marktontwikkelingen. Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene en voorlopige informatie te verstrekken aan de personen die het raadplegen en kan niet dienen als basis voor een besluit tot investering, desinvestering of behoud. De Edmond de Rothschild-groep kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een besluit tot investering, desinvestering of behoud dat op basis van deze commentaren en analyses wordt genomen. De Edmond de Rothschild-groep raadt elke belegger aan om vóór elke belegging de wettelijke beschrijvingen van financiële producten door te nemen, zodat hij de risico’s kan analyseren en onafhankelijk van de groep zijn eigen mening kan vormen. Informatiebron: Edmond de Rothschild-groep. Dit document en de inhoud ervan mogen noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd of gebruikt zonder de toestemming van de Edmond de Rothschild-groep. Copyright © Edmond de Rothschild-groep – Alle rechten voorbehouden.

Next article