Home » Energietransitie » “Waterstof is een duurzame energiebron met een enorm potentieel”
Energietransitie

“Waterstof is een duurzame energiebron met een enorm potentieel”

Om de energietransitie te versnellen, werkt Air Liquide bewust samen met strategische partners om zo volledig nieuwe ecosystemen en markten op poten te kunnen zetten. “Tegen 2050 verwachten we dat waterstof goed zal zijn voor 22% van de wereldwijde energiebehoefte.”

Welke rol neemt Air Liquide op in de energietransitie? 

Lio Van Meerbeeck, Energy Transition Manager, Northern Europe & CIS Countries: “Air Liquide produceert gassen voor industriële en medische toepassingen. Historisch staan we vooral sterk in zuurstof, stikstof en waterstof. We zijn één van de grootste waterstofproducenten in Europa met maar liefst zestig jaar ervaring binnen dit domein. Vanuit die positie nemen we een voortrekkersrol op in de energietransitie. Dat maakt deel uit van ons DNA en onze strategie. Onze duurzame prestaties zijn voor ons even belangrijk als de financiële prestaties. In dat kader decarboniseren we niet enkel onze eigen activiteiten, maar helpen we via onze innovaties en diensten ook de industrie om hetzelfde te doen. Hierdoor ondersteunen we de groeiende waterstofeconomie en nemen we daarin het voortouw.”

Wat is het potentieel van waterstof? 

Diederick Luijten, Vice President Hydrogen Energy, Northern Europe & CIS Countries: “In 2050 verwacht men dat waterstof goed zal zijn voor 22% van de wereldwijde energiebehoefte. De helft daarvan zal naar de mobiliteit gaan – vooral voor het zwaardere transport zien we enorme opportuniteiten. Waterstof zal ook een belangrijkere rol spelen in het decarboniseren van de zogeheten ‘hard-to-abate’ industrieën, waar directe elektrificatie niet mogelijk is. Zelfs in de productie en opslag van andere hernieuwbare brandstoffen zal het een cruciale rol spelen.”

We ondersteunen de groeiende waterstofeconomie en nemen daarin het voortouw. Vooral voor het zwaardere transport zien we enorme opportuniteiten.

Lio Van Meerbeeck & Diederick Luijten

Wat doen jullie concreet in de markt van het zware transport? 

Luijten: “We maken deel uit van meerdere grote projecten, waaronder HyTrucks en RH2INE. HyTrucks is een consortium dat Air Liquide heeft opgericht samen met de havenbedrijven van Rotterdam, Antwerpen-Brugge en Duisburg om een volledige waardeketen te kunnen uitbouwen rond waterstofvrachtwagens. Reeds zeventig bedrijven hebben zich aangesloten en zijn actief. Momenteel zijn we op zoek naar extra financiering waarmee transportbedrijven in deze beginfase kunnen investeren in nieuwe technologie zodat het hele ecosysteem een kickstart kan maken. RH2INE richt zich op de decarbonisatie van de binnenvaart door middel van waterstof. Het project richtte zich aanvankelijk op de Rijn tussen de havens van Rotterdam en Duisburg, maar intussen maken ook de verbindingen met Amsterdam, Antwerpen, de Belgische kanalen en de Maasroute deel uit van het project.”

Hoe helpen jullie de industrie om te decarboniseren? 

Gert Jan ten Cate, Vice President Large Industries & Primary Production, Northern Europe & CIS Countries: “We vormen samen met andere bedrijven een consortium genaamd Antwerp@C om zowel in onze eigen productiefaciliteiten als in die van onze klanten CO2 af te vangen. Dat zullen we samenbrengen in een nieuw te bouwen exportterminal in Antwerpen en dan transporteren naar een leeg gasveld in de Noordzee om het daar op te slaan. Dit zal de eerste grote stap zijn om CO2-infrastructuur uit te bouwen in de Antwerpse haven waar de industrie dan op kan steunen om verder te decarboniseren. Het doel is om de CO2-emissies in de Antwerpse haven te halveren.” “Eén van de sterktes van onze technologie om CO2 af te vangen in industriële processen (Cryocap™ genaamd) is de veelzijdigheid, daar het kan worden toegepast op een breed spectrum van sectoren en verschillende procedures. In de cementindustrie bijvoorbeeld, waar het productieproces onvermijdelijk veel CO2 produceert. Daarnaast hebben we plannen om hernieuwbare waterstof te produceren door middel van elektrolyse. We zullen in dat kader met Europese steun elektrolysers bouwen. Dat gebeurt nog niet in België wegens een gebrek aan ondersteunende regelgeving, al zal ons land zeker ook de vruchten plukken van de projecten in onze naburige landen.”

Welke innovaties mogen we in de komende jaren nog zoal verwachten? 

Luijten: “Air Liquide is in meerdere markten een koploper. In de binnenvaart zorgden we voor een Europese primeur met het allereerste grote containerschip op waterstof. Ook bij het zware wegtransport zijn we via ons consortium een belangrijke speler, al is het nog even wachten op een acceleratie van het aantal beschikbare voertuigen. We zullen in een grote joint venture met TotalEnergies meer dan honderd waterstofstations bouwen om daar alvast aan bij te dragen. We werken momenteel ook hard aan projecten voor de zeevaart en zelfs voor de luchtvaart hebben we nu al de eerste projecten opgestart: de eerste korte testvlucht op waterstof was alvast een klein succes. Tegen 2028 willen we het Kanaal kunnen oversteken en tegen 2035 mikken we op een commercialisatie van waterstof als brandstof in de burgerluchtvaart ter evenaring van onze successen in de ruimtevaart.” “Daarnaast zijn we erg innovatief in het vinden van nieuwe businessmodellen om een markt op gang te brengen. Zo zorgden we ervoor dat er intussen al zo’n zeshonderd taxi’s op waterstof rondrijden in Parijs. Hoewel zowel de voertuigen als de waterstof voorlopig nog duurder zijn dan klassieke brandstoffen, slaagden wij er dankzij een nieuw kostenneutraal businessmodel en digitalisering in om burgers en taxibedrijven mee te krijgen in dit verhaal. De hernieuwbare waterstofproductie zal een vlucht nemen en zo significant bijdragen tot het decarboniseren van de industrie, teneinde de EU-klimaatambities te ondersteunen en te bereiken.”

Het potentieel om bij ons carrière te maken én een duurzame impact te hebben, is bijzonder groot.

Gert Jan ten Cate

Wat maakt van jullie een interessante werkgever voor jong talent? 

Van Meerbeeck: “Alleen al in de Benelux stellen we 1.200 mensen tewerk. We zijn continu op zoek naar talenten met een technische, maar ook een bedrijfsachtergrond die gemotiveerd zijn om de energietransitie mee te helpen realiseren.” 

ten Cate: “De uitdagingen voor de komende tien jaar op dat vlak zijn enorm, en dat vereist veel mensen en investeringen. Diversiteit en inclusie zijn hierbij heel belangrijk en worden gevaloriseerd. Het potentieel om bij ons carrière te maken én een duurzame impact te hebben, is dan ook bijzonder groot.”

Next article