Home » Energietransitie » Gebouwen worden dynamische organismen
Energietransitie

Gebouwen worden dynamische organismen

Gebouwen en hun gebruikers dienen steeds meer een actieve en flexibele rol op te nemen in ons energie-ecosysteem. Om dat in een toenemende complexiteit mogelijk te maken is slimme technologie nodig die hen hierin begeleidt en ontzorgt. Peter Gorrebeeck, Managing Director bij Siemens Smart Infrastructure – Building Products, legt uit.

Nood aan slimmer energiebeheer

Gorrebeeck: “In onze huiselijke omgeving zijn intelligente systemen en slimme apps, die bv. automatisch je verwarming, koeling, ventilatie en verlichting aanschakelen, al stilaan gemeengoed.  Daar ligt vandaag de uitdaging in het optimaal inpassen van het capaciteitstarief en het integreren van e-mobiliteit. Digitalisering zorgt er ook voor dat je je energiegebruik intelligent kan beheren, rekening houdend met je gedrag, comfort en eventuele lokale energieproductie.”

“In grote gebouwen of real estate is de complexiteit weliswaar aanzienlijk groter. Digitalisatie is hier dus cruciaal. Om alles efficiënt te laten werken moeten alle technische installaties perfect in orde zijn en dienen we een duidelijk inzicht te hebben in bv. wie wanneer aanwezig is, welke comforteisen ieder individu stelt, of de elektrische wagen dient te worden geladen,…  Dit uiteraard rekening houdend met de GDPR-wetgeving. Slimme grid interactieve gebouwen bieden de mogelijkheid om het energieverbruik flexibel te beheren”, legt Gorrebeeck uit.

IoT en AI zorgen voor optimale gebouwperformantie en energiebalans doorheen de volledige levenscyclus

“Het toenemend aantal IoT-sensoren en systemen in gebouwen levert alvast een enorme hoeveelheid interessante data op. Onze digitale platformen zijn voorzien op artificiële intelligentie en kunnen die data snel analyseren, combineren met trends en modellen uit het verleden, en op basis daarvan automatisch instructies geven aan de diverse technieken in het gebouw. Op die manier komen we tot een optimale gebouwperformantie en energiebalans.”

Slimme grid interactieve gebouwen bieden de mogelijkheid om het energieverbruik flexibel te beheren.

Gorrebeeck: “Technologie en veranderende behoeftes vormen vandaag een gebouw om tot een dynamisch organisme, en permanente monitoring en bijsturing doorheen de levenscyclus wordt bijgevolg essentieel om de energieprestaties blijvend te garanderen. Dit gaat verder dan en is complementair aan het traditionele EPC-rapport, dat veeleer een momentopname is.”

Next article