Home » Energietransitie » “De weg naar een energieonafhankelijk Vlaanderen ligt open”
Energietransitie

“De weg naar een energieonafhankelijk Vlaanderen ligt open”

Over de energiecrisis en onze (on)afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is al heel wat inkt gevloeid. En terecht, want elke beslissing heeft een directe impact op de manier waarop we in de toekomst zullen leven. Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie, neemt ons mee door het traject van de Vlaamse overheid.

Zeggen dat we moeten afstappen van onze aankelijkheid van fossiele brandstoffen is een open deur intrappen. En toch kan ik dat niet vaak genoeg herhalen. De toenemende klimaatopwarming en de energiecrisis zijn de zoveelste wake-upcalls, en ondertussen heeft ook de geopolitiek – met de Oekraïneoorlog – ons ingehaald. De weg naar een energieonaankelijk en duurzaam Vlaanderen ligt voor ons open, maar is bezaaid met heel wat uitdagingen.

Tegen 2050 moeten alle woningen naar EPC-label A gerenoveerd worden. Momenteel voldoet slechts 6% aan die doelstelling.

Het Vlaamse woningpark

Eén van die hindernissen is een bekend probleem: het Vlaamse woningpark is in slechte staat, té veel woningen zijn niet energiezuinig. Tegen 2050 moeten alle woningen naar EPC-label A gerenoveerd worden, maar momenteel voldoet slechts 6% aan die doelstelling. Voor 94% van de eigenaars betekent dat: isoleren, isoleren, isoleren. Dat kost echter handenvol geld en is een luxe die velen zich niet kunnen veroorloven. Daarom voorzien we vanuit Vlaanderen in ondersteuning via de laagdrempelige ‘Mijn VerbouwPremie’ en ‘Mijn VerbouwLening’. Met de uitbouw van de ‘Energiehuizen’ kan de burger ook lokaal met al zijn vragen terecht. Een woning met een goed EPC-label is een duurzame woning met lagere energiefacturen, en dus aantrekkelijk voor potentiële kopers.

Van warmtepompen tot warmtenetten

Warmte binnenhouden is een eerste factor, maar op een duurzame manier warmte opwekken, is net zo cruciaal. We investeren volop in bronnen van groene warmte en daarbij zien we woningen met een warmtepomp als de toekomst. Het goede nieuws: de verkoop van warmtepompen in Vlaanderen is met maar liefst 75% gestegen. Ook warmtenetten van bedrijven waar hele wijken op aangesloten worden, zijn de toekomst. Vlaanderen steunt al lange tijd haar bedrijven om energie-efficiënt te worden. Daarnaast voorzien we in ondersteuningsmechanismen om extra inspanningen te stimuleren, hebben we het wetgevend kader uitgebreid en onze ambitie met energiebeleidsovereenkomsten opgetrokken.

Het is cruciaal dat elektriciteit goedkoop en voorradig blijft: investeren in zonnepanelen, windmolens én kernenergie is een must.

Zonnepanelen, windmolens én kernenergie

De Vlaamse regering is tot slot de enige regering die haar aandeel in de energiefactuur deed dalen. Het is cruciaal dat elektriciteit goedkoop en voorradig blijft: blijven investeren in zonnepanelen, windmolens én kernenergie is een must. Zo blijven we werken richting een duurzaam en leefbaar Vlaanderen. 

Next article