Home » Energietransitie » “De oorzaken van de crisis zijn niet verdwenen”
Opinie

“De oorzaken van de crisis zijn niet verdwenen”

De afgelopen twee jaar hebben Europa en België een bijna ongekende energieprijzencrisis doorgemaakt. Marc Van den Bosch, general manager bij FEBEG, pleit voor een partnerschap tussen overheden en marktpartijen om de energietransitie te versnellen. 

“Eendracht maakt macht, en dat geldt ook voor onze veilige, duurzame en betaalbare energievoorziening. De Belgische energiebedrijven zijn cruciale partners om de hulpmaatregelen van de overheden in de praktijk om te zetten. Tegelijkertijd hebben zij samen alles in het werk gesteld om de gebruikers aan te moedigen om energie te besparen. Deze aanpak heeft vruchten afgeworpen. De minst bevoorrechte huishoudens zijn relatief goed beschermd geweest tegen de gevolgen van de crisis, en alle gebruikers hebben hun consumptie aanzienlijk verminderd.” 

Langetermijnblik 

“Helaas zijn de oorzaken van de crisis niet verdwenen. We moeten daarom overgaan van kortetermijnmaatregelen naar langetermijnpreventie. Om de huidige crisis achter ons te laten en een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden, is het cruciaal dat we volop inzetten op de energietransitie. Dat betekent structureel minder energie verbruiken (door bijvoorbeeld te isoleren), meer groene en lokale energie produceren, onze import van (fossiele) energie verminderen, de elektrificatie van mobiliteit en gebouwenverwarming fors opvoeren, de digitalisering van het energiegebruik versnellen, enz.” 

We hebben nood aan sterke energiebedrijven die samenwerken met vastberaden overheidsinstanties. 

Regelgevend en fiscaal kader 

“Energiebedrijven, overheden, bedrijven en particulieren zullen zeer grote bedragen moeten investeren. Daarom hebben we sterke energiebedrijven nodig, die samenwerken met vastberaden overheidsinstanties. Het energiemarktmodel wordt omgevormd, waarbij de kosten van energie geleidelijk aan plaatsmaken voor de kosten van de investeringen die nodig zijn om ons energieverbruik structureel te verminderen en te vergroenen. In deze nieuwe context is het in het belang van de overheid en de energiebedrijven om in harmonie en overleg te handelen. De overheid moet deze investeringen stimuleren via een passend regelgevend en fiscaal kader en zo veel mogelijk belemmeringen voor de uitvoering ervan wegnemen, onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningen.” 

Verkiezingen 

“Volgend jaar gaan de Belgen naar de stembus. Onze boodschap aan de toekomstige beleidsmakers en burgers is helder: om de energietransitie te versnellen, hebben we dynamische, innovatieve en wendbare energiebedrijven nodig die bovendien winstgevend genoeg zijn om het nodige kapitaal goedkoop aan te trekken. Daarnaast is er ook nood aan overheden met een langetermijnvisie om de levensnoodzakelijke investeringen en innovaties effectief mogelijk te maken.” 

Next article