Home » News » 6 conclusies over de duurzame energietransitie
Online debat

6 conclusies over de duurzame energietransitie

Hoe kunnen we de duurzame energietransitie realiseren in België? Rond die vraag nodigden we 6 experts uit voor een inspirerend online panelgesprek. De belangrijkste conclusies van iedere expert na het debat vind je hieronder. Bekijk je liever het volledige debat? Dat kan via onderstaande video’s!

Tekst: Joris Hendrickx

Experts

Koen Somers – General Manager BeLux bij Priva

Lieven Kenis – Head of Business Unit Digital Grid Smart Infrastructure bij Siemens Smart Infrastructure BeLux

Christof De Knop – Managing Director Energy bij Imtech Belgium

Jimmy Van Moer – Managing Director bij Green Energy Park

Gerrit Jan Schaeffer – General Manager bij EnergyVille

Frederik Loeckx – Managing Director bij Flux50

1. Hoe belangrijk zijn samenwerking, integraties en collectieve voorzieningen? En hoe kunnen die best worden opgezet?
2. Zijn er mogelijkheden in om de toekomst meer potentieel te halen uit samenwerkingen en integraties?
3. Welke rol kunnen de digitalisering en smart buildings spelen?

6 conclusies

Koen Somers: “We moeten streven naar een eenvoudige koppeling van verschillende assets aan de grotere grid. Gebouwen zijn daar een onderdeel van en kunnen bovendien niet enkel worden ingezet als een buffer voor energie. We kunnen de digitalisering nog verder doortrekken, zodat gebouwen een slimme buffer worden die ook zelf zal beslissen of aangeven tot hoever de mogelijkheden van het gebouw reiken. Bij Priva zien we de stedelijke omgeving als een Sustainable Urban Delta waarbij we niet alleen energie nodig voor gebouwen, transport en industrie in beeld brengen, maar ook transportafstanden en voedselproductie willen integreren in een globaal plan. We kunnen zo de werking van alle systemen in een regio aansturen en optimaliseren op basis van beschikbare energie en gekende noden. Dat vergt dan uiteraard wel een aangepaste regelgeving die duidelijk stelt wie waar verantwoordelijk voor is en hoe ver bepaalde zaken mogen gaan. Dat zal zeker geen evidente oefening zijn, maar er zit wel veel logica in.”

“We moeten streven naar een eenvoudige koppeling van verschillende assets aan de grotere grid.”

Koen Somers

Lieven Kenis: “Vanuit Siemens zijn we ervan overtuigd dat de duurzame energietransitie steeds een ‘en-en’ verhaal moet zijn. Ik denk daarbij aan de combinatie van een slimme productie van hernieuwbare energie op kleine en grote schaal, slimme gebouwen en afnemers, én een slim net. De productie van hernieuwbare energie zorgt voor uitdagingen op het vlak van stabiliteit en flexibiliteit, maar diezelfde uitdagingen stellen zich ook aan de gebruikerszijde. We moeten daarom oplossingen vinden om beide intelligent met elkaar te connecteren. Het beschikbaar stellen van data en open standaarden zal daarbij cruciaal zijn. Geen enkel bedrijf zal immers in zijn eentje een totaaloplossing kunnen bieden. Door samen te werken en integraties te maken zullen we stap per stap richting een betere energie-efficiëntie evolueren, zowel op vlak van productie als op vlak van consumptie.”

“Door samen te werken en integraties te maken zullen we stap per stap richting een betere energie-efficiëntie evolueren, zowel op vlak van productie als op vlak van consumptie.”

Lieven Kenis

Christof De Knop: “Vanuit Imtech geloven wij sterk in energiegemeenschappen waarbij de consumptie en productie van hernieuwbare energie optimaal op elkaar worden afgestemd, dit in combinatie met de noodzakelijke flexibiliteit en storage. In een ideale wereld zouden we moeten kunnen komen tot een soort van ‘wifi-standaard’ voor het energienetwerk. Net zoals bij het internet zou je dan een plug-and-play oplossing hebben waarmee je mits het ingeven van een wachtwoord meteen geconnecteerd bent. Alle componenten moeten daarvoor met elkaar kunnen spreken en elk aangesloten toestel moet vervolgens flexibel kunnen werken in dat geheel. Uiteraard is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Op technisch vlak zullen we nog heel wat drempels moeten overwinnen om deze interoperabiliteit haalbaar te maken en is samenwerking tussen producenten en integratoren uitermate belangrijk.”

“In een ideale wereld zouden we moeten kunnen komen tot een soort van ‘wifi-standaard’ voor het energienetwerk.”

Christof De Knop

Jimmy Van Moer: “Iedereen in dit panel is het eens dat samenwerking dé basisvoorwaarde is om stappen voorwaarts te zetten, of het nu gaat over technologie, gebouwen of andere aspecten van de energietransitie. Tegelijk is samenwerking meestal ook de grootste drempel die we op die verschillende niveaus moeten nemen. Er is nood aan proeftuinen zoals Green Energy Park om zulke samenwerkingen te ontdekken en exploreren. Door hier op korte termijn in te investeren willen we op lange termijn komen tot samenwerkingen tussen gebruikers, overheden, bedrijven, kennisinstellingen,… Enkel door hier vandaag al proeftuinen rond op te zetten, zullen we het morgen kunnen realiseren. In het energielandschap is 2050 al morgen, dus de tijd dringt.”

“Enkel door hier vandaag al proeftuinen rond op te zetten, zullen we het morgen kunnen realiseren.”

Jimmy Van Moer

Gerrit Jan Schaeffer: “Mijn conclusie uit dit gesprek is dat we absoluut nood hebben aan een opleidingsplan, zowel op technisch vlak als over hoe professionals samen kunnen werken. Sommige grotere installatiebedrijven zijn al gestart met dat traject. Ik zie vooral een grotere uitdaging bij de kleinere zelfstandigen. Ik wil daarom iedereen uitnodigen om het komende jaar samen te brainstormen over een aanpak waarmee de opleiding van professionals kan worden versneld. Zowel ‘klassieke’ installateurs als zij die al wel verstand hebben van IT moeten daarbij leren samenwerken én een zicht krijgen op waar we volgens de algemene consensus in de toekomst naartoe gaan. Enkel op die manier kunnen zij de eindgebruikers immers helpen om de juiste toekomstbestendige investeringen te doen.”

“We hebben absoluut nood aan een opleidingsplan, zowel op technisch vlak als over hoe professionals samen kunnen werken.”

Gerrit Jan Schaeffer

Frederik Loeckx: “Tijdens ons gesprek over energietransitie ging het niet enkel over energie, maar ook over transitie. Dat laatste is immers minstens even belangrijk als energie. Die transitie begint en eindigt bij mensen. We moeten hen daarom met deze transitie bijkomend comfort geven zonder dat ze er teveel last van hebben. Iedereen heeft nu eenmaal graag zijn zekerheden, en die moeten we dus kunnen bieden. Dat kan bv. via digitalisering. Uiteraard is het een erg complexe oefening, maar er zijn gelukkig ook veel enthousiaste mensen die hier hun schouders onder willen zetten en dagelijks hard werken om de transitie te versnellen. Wanneer we het hebben over investeringen in infrastructuur is 2050 zelfs niet meer morgen, maar wel vandaag.”

“We moeten mensen met deze transitie bijkomend comfort geven zonder dat ze er teveel last van hebben.”

Frederik Loeckx
Next article