Home » MVO » Waarom we dringend een versnelling hoger moeten schakelen
MVO

Waarom we dringend een versnelling hoger moeten schakelen

Marie Delvaulx, directeur van The Shift.

Een kleine maand geleden was de wereld getuige van een belangrijk klimaatmomentum tijdens de 27ste Conference of the Parties in Sharm-el-Sheikh, Egypte. Traditioneel gaat zo’n conferentie gepaard met een golf van ambitieuze aankondigingen en verbintenissen om het beter te doen, sneller te handelen en de broeikasgasuitstoot te reduceren. Marie Delvaulx, directeur van The Shift, maakt de balans op voor ons land.

In tijden waarin de impact van de klimaatverandering zich nog nooit zo duidelijk en verwoestend heeft gemanifesteerd, is het cruciaal om nu de stap te zetten van beloftes en intenties naar de uitvoering van effectieve klimaatactie. Laat het net dat zijn waar de leden van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) zich toe engageren. Sinds haar oprichting twee jaar geleden brengt BACA een groeiend aantal Belgische organisaties uit meer dan twaalf sectoren samen in een gemeenschap van ambitieuze klimaatleiders, samen goed voor 5,2% van de Belgische economie. Door in te zetten op zogenaamde science-based emissiereductiedoelstellingen, verzekeren ze dat de maatregelen die ze nu implementeren zinvol zijn op lange termijn.

Race to Zero

En ze zijn niet alleen. Bedrijvenallianties die inzetten op een koolstofneutrale economie tegen 2050, nemen wereldwijd toe in aantal en omvang. Zo wordt meer dan de helft van het wereldwijde BBP vertegenwoordigd in het VN-initiatief Race to Zero. Bedrijven die zich vrijwillig aansluiten bij dit VN-initiatief, verbinden zich ertoe om van fossiele brandstoffen af te stappen en strengere klimaateisen te stellen aan hun onderaannemers en partners, met onmiddellijke ingang.

Klimaatrapport na klimaat-rapport wordt duidelijk dat de economie razendsnel moet decarboniseren, op globaal én nationaal niveau.

Versnelling hoger schakelen

Vernieuwende technologieën laten zich in sneltempo ontwikkelen, samen met duurzame bedrijfsmodellen die inzetten op samenwerkingen door waardeketens en over sectoren heen. Denk onder andere aan groene stroomafnameovereenkomsten die steeds meer ingang vinden, ook binnen BACA. Er gebeurt al heel wat, niet in het minst in de bedrijfswereld, maar er moet een versnelling hoger geschakeld worden, zo bewijst klimaatrapport na klimaatrapport. Om de opwarmingsgrens van 1.5°C te vrijwaren, moet onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 halveren. Echter, volgens het huidige scenario halen we tegen 2100 een stijging van meer dan 2.5°C. De economie moet met andere woorden razendsnel decarboniseren, op globaal én nationaal niveau. Elke fractie van een graad telt.

COP27

De Belgische bedrijfswereld is klaar om haar klimaatinspanningen verder uit te breiden en op te schalen, zo merken we binnen en buiten BACA. Maar een sterk en ambitieus klimaatbeleid is daarbij onontbeerlijk, gebaseerd op een wetgeving die een gelijk speelveld creëert voor de trekkers van de klimaattransitie. Niet alleen zorgt zo’n beleid mee voor duurzame en hoogwaardige jobs, ze bestendigt de leiderspositie van ons land op het economisch wereldtoneel. Met COP27 kwam alvast een heuse intentieverklaring voor samenwerking binnen alle maatschappelijke lagen; tussen beleidsmakers, bedrijven en middenveld. Het is nu zaak om ook deze beloftes te kristalliseren in langetermijnpartnerschappen die de transitie naar een bloeiende, koolstofneutrale economie faciliteren, stimuleren én bestendigen.

Next article