Home » MVO » Chipsfabrikant gaat strijd aan tegen watertekort in Westhoek
Sponsored

In zijn productiesite in Veurne wil PepsiCo tegen 2030 achtmaal minder leidingwater gebruiken per kilogram geproduceerde chips. Tegen 2025 wil het bedrijf daarnaast al het water aanvullen dat het niet kan hergebruiken. Zo wil het een enorme bijdrage leveren om de kritieke waterbeschikbaarheid in de regio te verbeteren. Interview met Japo Ouwerkerk, Corporate Affairs Director Northern Europe bij PepsiCo.

Japo Ouwerkerk.

“PepsiCo produceert al 25 jaar chips in Veurne, waar ook veel aardappeltelers gevestigd zijn. Intussen is de chipsfabriek uitgegroeid tot één van onze grootste productielocaties in Europa, zijn we de grootste werkgever in de Westhoek en maken we er meer dan vierhonderd verschillende productvarianten. Vorig jaar produceerden we ruim 80.000 ton chips voor dertien landen, wat neerkomt op meer dan honderd volgeladen trucks per dag. Jarenlang was er geen sprake van een watertekort, maar nu merken we dat water steeds meer een schaars goed wordt in onze regio. De reden hiervoor is het tekort aan water door de hoge bevolkingsdichtheid en grote economische activiteit.”

“Ook staat de kwaliteit van het water onder druk. Dat komt door de ligging aan de kust, waardoor er makkelijk verzilting optreedt. Deze verzilting wordt versneld door de vele irrigatiekanalen die ooit zijn aangelegd om het regenwater zo snel mogelijk af te kunnen voeren. West-Vlaanderen is hierdoor één van PepsiCo’s hoogwaterrisicogebieden waarvoor we strenge doelstellingen hebben vastgelegd.”

In onze chipsfabriek in Veurne willen we tegen 2030 achtmaal minder leidingwater gebruiken.

Duurzamere en toekomstbestendige aardappelteelt

“We kijken hiervoor in eerste instantie naar de telers, waar we vaak al meer dan tien jaar een nauwe relatie mee hebben. Voor een goede oogst moet een aardappel op cruciale momenten 250 à 400 millimeter regen krijgen. De laatste jaren lag het gemiddelde onder de 150 millimeter, waardoor de aardappelen en dus ook de chips kleiner zijn geworden. Daarnaast is ook het rendement per hectare sterk gedaald. Terwijl een normale oogst zo’n 45 tot 50 ton per hectare oplevert, was dat in 2022 nog zo’n 30 ton.”

“Om hier een antwoord op te bieden, zoeken we samen met onze telers naar variëteiten die beter tegen droogte kunnen. Die vinden we onder meer in Afrika, waar men al langer vertrouwd is met deze problematiek. Verder erkennen we de rol van lokale weers- en bodemomstandigheden bij de locatiekeuze van de gewassen en delen we onze ruime kennis in agronomie met de telers.”

“Daarnaast hebben we proefprojecten opgezet rond druppelirrigatie, waarbij water op basis van satellietbeelden heel nauwkeurig kan worden toegediend aan de planten die het nodig hebben. Ook hebben we een app voor beter waterbeheer ontwikkeld waarmee we samen met onze telers de groei van de gewassen en de beregening kunnen monitoren. Die info wordt dan eveneens gebruikt om de beregening te optimaliseren. De inzichten die hieruit voortkomen, laten ons toe om ook in de komende jaren nog verdere optimalisaties door te voeren.”

Lees hier meer over Pepsico’s aanpak van de waterproblematiek.

Op basis van satellietbeelden kan water heel nauwkeurig worden toegediend aan de planten die het nodig hebben. Een app voor beter waterbeheer monitort de groei van de gewassen en de beregening.

Waterverbruik optimaliseren

“In onze chipsfabriek in Veurne willen we tegen 2030 achtmaal minder leidingwater gebruiken. Momenteel verbruiken we er 5,5 liter per kg chips. Twee liter daarvan is al hergebruikt water. De andere 3,5 liter was tot nu toe leidingwater, maar dat willen we reduceren tot 0,4 liter. Die belangrijke vermindering realiseren we in verschillende stappen. Ten eerste optimaliseren we hiervoor onze waterzuivering met een membraanbioreactor die in een gesloten kringloop slib en water van elkaar scheidt. Hiermee zullen we van 36% naar 75% hergebruik gaan, wat zal resulteren in een reductie van twee liter per kilogram chips.”

“Daarnaast hebben we een proeftuinenproject waarbij we samen met omliggende bedrijven regenwater en afvalwater verzamelen in een artificiële vijver van maar liefst 35.000 kubieke meter, dit zuiveren en dan hergebruiken in onze processen. Dat zal leiden tot een besparing van 0,7 liter per kilogram chips, maar ook tot meer biodiversiteit in de omgeving. Bovendien besparen we 0,4 liter door condensatiewater uit aardappelen te hergebruiken. Een aardappel bestaat immers voor meer dan tweederde uit water. Tijdens het productieproces vangen we de waterdamp uit de aardappelen op zodat we dat na zuivering kunnen gebruiken om andere aardappelen te wassen en te vervoeren. Zo zullen we tegen 2028 120.000 liter water per dag kunnen hergebruiken.”

We merken dat water steeds meer een schaars goed wordt in onze regio, en ook de kwaliteit van het water staat onder druk.

Monitoring en afstemming met ecosysteem

“Verder monitoren we continu het waterverbruik door alle stappen van onze productielijnen heen aan de hand van een debietmeter, sensoren op de kleppen en artificiële intelligentie. Meten is nu eenmaal weten. Zo weten we exact waar en wanneer er iets misloopt en optimalisaties mogelijk zijn. Hierdoor hebben we de afgelopen twee jaar al meer dan 10% water kunnen besparen. Maar monitoring laat ons ook toe om ons waterverbruik zichtbaar te maken aan diverse stakeholders zoals de waterbeheerder en de Stad Veurne, zodat wij onze pieken zo goed mogelijk kunnen afstemmen op eventuele tekorten. Tot slot investeren we fors in het herstel van waterrijke natuur zoals De Blankaart in Diksmuide en De Uitkerkse Polder in Blankenberge, waar Natuurpunt natte gronden creëert die gunstig zijn voor de biodiversiteit én recreatie in de regio.”

Lees hier meer over Pepsico’s aanpak van de waterproblematiek.

Next article