Skip to main content
Home » Water » De duurzame troeven van een klimaatdak
Water

De duurzame troeven van een klimaatdak

In samenwerking met
In samenwerking met

De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de vele uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu en waterbeheer. In dat kader lanceerde Embuild Vlaanderen zopas het klimaatdakprotocol.

Marc Dillen

Directeur-generaal Embuild Vlaanderen

“Onze sector kan enorm helpen om de CO2-uitstoot te verminderen door energiebesparende maatregelen te nemen en fossielvrij te bouwen, maar ook binnen het domein van klimaatadaptatie – ons aanpassen aan de klimaatverandering – kunnen we een strategische rol opnemen”, vertelt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. “In dat kader sloten we samen met heel wat stakeholders het Vlaams Betonakkoord. Het doel van dat protocol is om beton CO2-vriendelijker en op termijn zelfs CO2-neutraal te maken. Aangezien beton één van de belangrijkste materialen is waar onze sector mee werkt, zal dat dus een grote impact hebben.”

Klimaatdaken vervullen meerdere duurzame functies 

“In navolging hiervan hebben we nu ook een Klimaatdakprotocol opgesteld dat door diverse stakeholders (opdrachtgevers, steden en gemeenten, studiebureaus, bouwmaterialenproducenten,…) werd onderschreven. We willen hiermee een reële impact hebben op het vlak van klimaatadaptatie. Het protocol sluit immers nauw aan bij de ruimtelijke verdichting die we moeten realiseren, waardoor het risico op een hitte-eilandeffect toeneemt. Door onze daken te vergroenen, kunnen we een afkoelend effect creëren”, aldus Dillen. “Klimaatdaken kunnen daarnaast nog andere duurzame functies vervullen: zo kunnen ze energie opwekken en regenwater opvangen. Dat water kan dan enerzijds worden gebufferd en hergebruikt of anderzijds langzaam infiltreren in de ondergrond om de droogtestress te verminderen en dus de gevolgen van de klimaatopwarming te mitigeren. Daarnaast hebben klimaatdaken nog meer troeven: het betreft namelijk extra leefruimte die bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid, denk hierbij aan een terras, sportfaciliteiten of een moestuin.” 

Met het Klimaatdakprotocol willen we een reële impact hebben op het vlak van klimaatadaptatie.

Energieverbruik minimaliseren 

“Uiteraard moet een klimaatdak ook bouwtechnisch in orde zijn. Om dat te garanderen, werken we samen met studiebureaus. In de wetenschap dat een gebouw de meeste warmte verliest via het dak dient ook de isolatie goed te zitten. Op die manier kan een klimaatdak in sterke mate het energieverbruik van het gebouw minimaliseren”, besluit Dillen.

Next article