Home » MVO » Deze certificaten bieden sluitende garantie voor duurzaamheid
MVO

Deze certificaten bieden sluitende garantie voor duurzaamheid

Er is een toenemend bewustzijn in onze samenleving over het belang van duurzaamheid. Dankzij algemeen erkende en controleerbare certificaten weten zowel bedrijven als consumenten precies aan welke vereisten elk product op dat vlak voldoet.

Toenemende aandacht voor duurzaamheid

Brasseur: “Consumenten besteden bij hun aankopen steeds meer aandacht aan de impact van producten op o.a. het klimaat en de biodiversiteit, want deze staan onder een alsmaar grotere druk. Maar ook sociale en economische aspecten spelen steeds meer mee in hun keuze. Wat is bv. de relatie tussen de producent en de grote distributeurs, of tussen de Belgische importeur en de Afrikaanse of Aziatische producent? Heeft de landbouwer een correcte prijs gekregen voor zijn producten? En hoe zijn de arbeidsomstandigheden bij buitenlandse producenten? Bedrijven dienen al die eisen dus mee te nemen en te respecteren. Dat is in hun eigen belang, maar uiteraard ook voor de hele wereld.”

Lange ervaring en breed gamma inzake duurzaamheidscertificaten

“Certisys is een controle- en certificatieorgaan dat zich al meer dan 30 jaar specialiseert in biologische landbouwproducten. Sinds april 2021 zijn we de Benelux afdeling van de Ecocertgroep. Hierdoor hebben we ons gamma aan certificeringen enorm kunnen uitbreiden naar diverse domeinen van duurzaamheid. Zo kunnen we onze positieve impact op het milieu en de samenleving versnellen. Onze missie is om organisaties te ondersteunen bij hun duurzame initiatieven door aan hun behoeften aangepaste certificeringen af te leveren die de beste sociale en milieupraktijken garanderen en bevorderen. We kijken daarbij zowel naar het ecologische, sociale als economische aspect”, aldus Brasseur.

Dankzij deze certificaten kunnen bedrijven de waarde van hun biologische of duurzame producten voor de consument verhogen.

“Zo garanderen we zowel binnen de sector als naar de eindconsument dat producenten en producten voldoen aan de criteria en normen van erkende lastenboeken zoals de Europese biologische regelgeving, Rainforest Alliance, MSC, COSMOS,… Dankzij deze certificaten kunnen bedrijven de waarde van hun biologische of duurzame producten voor de consument verhogen.”

Streng gecontroleerd en betrouwbaar

Brasseur: “Er zijn heel wat verschillende duurzame inspanningen mogelijk waar producenten graag mee naar buiten komen. Achter al die labels en etiketten schuilt vaak echter deels een vorm van greenwashing. Het is daarom cruciaal dat ons controlesysteem betrouwbaar is en beantwoordt aan de hoogste normen. De consument moet er immers op kunnen vertrouwen dat het gecertificeerde product een hogere waarde heeft dan de klassieke landbouwproducten. Het is onze taak om de consument deze garantie te bieden. Daarom wordt ook ons systeem vervolgens gecontroleerd door de FOD Economie, BELAC (de Belgische Accreditatie-instelling).”

Next article