Skip to main content
Home » MVO » “Green Deals Vlaanderen brengen onverwachte groepen samen”
MVO

“Green Deals Vlaanderen brengen onverwachte groepen samen”

Stel je voor: honderden bedrijven en organisaties die de handen in mekaar slaan voor een groener Vlaanderen. Met projecten rond water, voedsel, circulaire economie, biodiversiteit  of deelmobiliteit. Het is geen utopie, wel de werking van Green Deals Vlaanderen.

Arne Daneels

Samen met (privé)partners streeft de Vlaamse overheid via de Green Deals milieudoelen na die niet alleen de planeet, maar ook de bedrijven zelf ten goede komen. Arne Daneels, coördinator Green Deal Departement Omgeving bij de Vlaamse Overheid, legt uit.

Wat is de kracht van Green Deals Vlaanderen?

“Kennisuitwisseling, zonder twijfel. De Green Deals staan open voor bedrijven en organisaties van alle kaliber. Groot en klein, uit alle sectoren. Iedereen met de goesting om deze projecten te doen slagen, is welkom. Die verschillende inzichten en vaardigheden zorgen voor een geweldige kruisbestuiving.”

Zijn enkel bedrijven betrokken?

“Neen, zeker niet. Neem nu de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’, een initiatief om de consument te overtuigen meer plantaardige eiwitten te eten. Zo’n project gaat pas leven als je dat staaft met wetenschappelijk onderzoek. Naast retailers en landbouwers werken hier nu ook universiteiten en diëtisten aan mee. Wat vaak start als een klein idee, creëert zo heel wat impact op de samenleving. ”

Zijn er zo nog opmerkelijke samenwerkingen?

“Een heleboel! Een goed voorbeeld is de Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’. Steeds meer projectontwikkelaars zien de voordelen van integratie van gedeelde mobiliteit bij woonbouwprojecten. We hebben nog niet zo vaak gezien dat overheden, aanbieders én vzw’s samen rond de tafel zitten en elkaar inspireren. De Green Deals maken het mogelijk de maatschappij op kleine schaal te weerspiegelen en te vertegenwoordigen.”

En wat met de resultaten?

“Resultaten verschillen van project tot project. Meestal succesvol, soms wat minder. Maar ook daar leren we uit. Uiteraard zijn concrete resultaten en cijfers belangrijk. Als je weet dat het aantal autodelers van de Green Deal ‘Gedeelde mobiliteit’ verviervoudigd was op het einde van het project, kan je niet anders dan trots zijn. Anderzijds willen we met de Green Deals vooral dat sneeuwbaleffect uitlokken: opgepikt worden door andere bedrijven, sectoren of lokale overheden. Duurzame ideeën laten leven in alle lagen van de samenleving, en zo samen aan dat groene zeel blijven trekken.”

Next article