Home » MVO » “Bedrijfsleiders die te weinig inzetten op welzijn, zullen talentvolle werknemers zien vertrekken”
Duurzame Economie

“Bedrijfsleiders die te weinig inzetten op welzijn, zullen talentvolle werknemers zien vertrekken”

Ann De Bisschop, Wellbeing Consultant en keynote speaker.
Ann De Bisschop, Wellbeing Consultant en keynote speaker.
Ann De Bisschop, Wellbeing Consultant en keynote speaker.

“Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie”, zegt Wellbeing Consultant en keynote speaker Ann De Bisschop. “Investeren in hun welzijn betekent op lange termijn alleen maar winst.”

Tekst: Sandra Gasten

Wat betekent ‘welzijn’ op de werkvloer?

“Wellbeing op het werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie, leidinggevende en werknemer. Bovendien gaat het verder dan het aanbieden van een fruitmand of het organiseren van een yogales. Dergelijke zaken zijn natuurlijk een goed begin, maar het is veel meer dan dat.”

“Het gaat om de mentale en fysieke gezondheid van je werknemers. Voldoende autonomie en investeren in de ontwikkeling van competenties zijn hierbij belangrijk. Ook de cultuur en waarden van de organisatie zijn essentieel, net zoals inspirerend en motiverend leiderschap.”

Welke fouten maken sommige bedrijfsleiders nog te vaak?

“Zo’n 70% van de manier waarop iemand zich op het werk voelt, wordt bepaald door het contact met de leidinggevende. Wat die zegt of doet, is dus belangrijk.”

“Veel bedrijfsleiders communiceren én luisteren te weinig, terwijl ze zouden moeten weten hoe hun medewerkers zich voelen. Of ze vertrouwen er te weinig op dat mensen hun taken zelfstandig kunnen afhandelen. Ze moeten hen net empoweren en autonomie geven: maak afspraken over het gewenste resultaat en durf los te laten.”

Elke euro die een bedrijf investeert in welzijn, verdient het tot veertien keer terug.

Zijn de uitdagingen sinds de coronacrisis groter geworden?

“De crisis heeft voor een stroomversnelling gezorgd. Een recent onderzoek toonde aan dat bedrijfsleiders sinds de eerste lockdown 63% meer inzetten op welzijn op het werk dan daarvoor. Ze zien meer en meer in dat werknemers het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn.”

“Velen hebben nu de controle moeten loslaten. Ze zagen dat – zelfs in moeilijke omstandigheden – hun werknemers de boel draaiende hielden. Bovendien werd er meer dan ooit ingezet op inspiratiesessies over ergonomisch zitten, focus behouden of gezond leven.”

Betekent inzetten op het welzijn geen extra kost, zeker in deze tijden?

“Het zou jammer zijn dat organisaties niet investeren in het welzijn van hun medewerkers, want op lange termijn levert dat winst op. Zo berekende de Wereldgezondheidsorganisatie dat een bedrijf elke euro die ze in welzijn investeert tot veertien keer terugverdient.”

“Uiteraard is er budget nodig, maar zelfs met weinig middelen is verandering mogelijk. Medewerkers aansporen om staand te vergaderen of wandelend te bellen, kost niets. Investeren in welzijn vraagt niet zozeer om budget, maar wel om een mindshift.”

Is er een verschil tussen de generaties? Zijn jonge werknemers bijvoorbeeld meer op zoek naar een goede werk-privébalans?

“Groeiperspectieven, autonomie en een goede werk-privébalans zijn voor jongere generaties belangrijk. Zij zijn jobhoppers die continu willen evolueren en bijleren. Om hen aan een organisatie te binden, is aandacht voor hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling belangrijk.”

“Bedrijven die daar te weinig op inzetten, zullen talentvolle werknemers zien vertrekken. Een sterk beleid leidt tot minder stress, meer veerkracht, een daling van het absenteïsme en een stijging in de retentie. Het is een absolute noodzaak om je bedrijf klaar te maken voor de toekomst.”


Wellbeing=winst (2020), Pelckmans Pro, 239 pag., 30 euro

Meer info op anndebisschop.be

Next article