Skip to main content
Home » MVO » Gezond drinkwater dankzij duurzaam natuurbeheer
Sponsored

De Watergroep ontving in 2022 al voor het vijfde jaar op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en stelde duurzaamheid zelfs volledig centraal in haar vernieuwde missie, ambities en waarden. Die inspanningen hebben niet enkel een grote positieve impact op ecologisch vlak, maar ook op de aantrekkingskracht als werkgever. Dubbelinterview met Joris Pieters (milieucoördinator) en Lore Geeraert (ecohydroloog) van De Watergroep.

foto’s: Kris Van Exel

Hoe belangrijk is duurzaamheid vandaag voor De Watergroep?

Pieters: “Duurzaamheid zit ingebakken in het DNA van De Watergroep als organisatie. In die mate dat we er zelfs expliciet naar verwijzen in onze recent vernieuwde missie, ambities en waarden. Onze drinkwatervoorziening staat onder druk door verschillende uitdagingen die op ons afkomen. Er zijn de klimaatverandering en de energiecrisis, maar we treffen ook stoffen aan die niet thuishoren in het natuurlijke watersysteem – denk bijvoorbeeld aan industriële stoffen zoals PFAS, medicijnresten, nitraten, pesticiden en zouten. Deze stoffen verwijderen is moeilijk, duur en vergt veel energie. Het is dus beter om proactief in te zetten op bronbescherming.”

Onze maatschappelijke relevantie en de duurzaamheid van ons product vormen een grote aantrekkingskracht voor talenten.

“Om duurzaamheid nog beter te verankeren in onze missie luidt deze nu als volgt: ‘Wij zorgen voor duurzaam water. Vandaag, en voor de generaties van morgen.’ Duurzaamheid beschouwen we daarbij als het ankerpunt om ook de volgende generaties van voldoende en zuiver drinkwater te kunnen voorzien. Dat we voor de vijfde keer op rij kunnen uitpakken met een Voka Charter Duurzaam Ondernemen is het gevolg van de vele initiatieven die we nemen om mee het verschil te maken voor de mens en de planeet. Daaruit selecteren we jaarlijks tien à vijftien mooie projecten waarmee we aan onze verschillende belanghebbenden tonen op welke manieren wij werken aan duurzaamheid. Dat charter is geënt op de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). We gebruiken die zeventien doelstellingen dan ook als een kapstok om intern onze duurzaamheid vorm te geven en op te volgen.”

Interesse om jouw steentje bij te dragen aan een duurzame drinkwatervoorziening? Klik hier voor meer info!

Wat zijn momenteel jullie belangrijkste prioriteiten op het vlak van duurzaamheid?

Pieters: “Een steeds belangrijkere uitdaging, zowel voor ons als voor de maatschappij, is de biodiversiteit. Momenteel wordt die thematiek nog onderbelicht, maar we beseffen wel dat we hier belang aan moeten hechten. We hebben dat daarom een prominente plaats gegeven in ons actieplan. Als we onze drinkwatervoorziening willen verduurzamen, spreekt het ook voor zich dat we het lekverlies in het waternet tot een minimum terugdringen. In dat kader hebben we een ambitieus meerjarenplan gelanceerd. Daarmee strijden we tegen waterverlies door slimme lekdetectiesoftware in te zetten waarmee we waterlekken veel preciezer en sneller kunnen opsporen.”

Lore, welke rol speelde duurzaamheid in jouw keuze voor De Watergroep als werkgever?

Geeraert: “Als bioloog van opleiding wilde ik altijd de bestaande natuur versterken en nieuwe natuur creëren. Bij De Watergroep vond ik een job waar ik dat rechtstreeks en heel tastbaar kan doen. De Watergroep bezit verspreid over Vlaanderen immers enorm veel natuurlijke terreinen. Bovendien ben ik me bewust van de sterke synergie tussen natuurbescherming en de bescherming van drinkwaterbronnen.”Pieters: “Eén van onze vier nieuwe kernambities luidt: ‘Onze medewerkers kiezen bewust voor De Watergroep als duurzame werkgever’. Dat bewijst hoe belangrijk dat thema is voor ons, ook in ons aanwervingsbeleid. Onze maatschappelijke relevantie en de duurzaamheid van ons product vormen alvast een grote aantrekkingskracht voor talenten. Lore is daar een mooi voorbeeld van.”

Duurzaamheid beschouwen we als het ankerpunt om ook de volgende generaties van voldoende en zuiver drinkwater te kunnen voorzien.

Wat houdt jouw job precies in, Lore?

Geeraert: “Allereerst werk ik sterk op natuurontwikkeling en -beheer op onze eigen terreinen en de terreinen die daarrond liggen. Door advies en richtlijnen te geven over de inrichting en het beheer van die natuur tracht ik er de biodiversiteit zoveel mogelijk te verhogen. In dat kader stel ik natuurbeheerplannen op en zorg ik dat de nodige terreinen opgenomen worden in grotere beheerplannen van omliggende natuurgebieden. Ik probeer ook om het bewustzijn hierover te verhogen bij onze collega’s en externe partners.”

“Daarnaast zijn er de ecologische studies die ik continu mee opvolg of uitvoer om de toestand van de ecosystemen op en rond onze terreinen in kaart te brengen. Samen met mijn collega’s kijk ik daarbij naar het geheel van fauna, flora en andere factoren om te bepalen of de ecosystemen versterken of verzwakken. In het kader van bronbescherming is dat cruciale informatie. We hebben gezonde ecosystemen nodig die goed functioneren en veerkrachtig zijn. Enkel zo kunnen we op een duurzame manier drinkwater produceren met zo weinig mogelijk bijkomende behandelingen.”

Waarom is die omliggende natuur zo cruciaal voor jullie?

Pieters: “Water is per definitie een natuurlijk product. Het is dan ook cruciaal om de wisselwerking tussen de natuur en onze bronnen goed in kaart te brengen en duurzaam te beheren. Zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat iedereen op elk moment van de dag kan genieten van lekker en gezond drinkwater.”

Next article