Home » MVO » Europese Green Deal versnelt overschakeling naar duurzame wereld
MVO

Europese Green Deal versnelt overschakeling naar duurzame wereld

De Europese Green Deal zorgt voor een versnelde overschakeling naar een duurzame wereld en een circulaire economie. Voorheen rapporteerden immers enkel grote bedrijven over hun duurzame inspanningen, terwijl het nu ook verplicht wordt voor kleinere bedrijven vanaf 250 werknemers.

Tekst: Joris Hendrickx

“De Green Deal is een programma waarmee de Europese Commissie een duurzame groei wil realiseren”, vertelt Bie De Keulenaer van MVO Vlaanderen. “Het geeft alle deelstaten een push om hiermee aan de slag te gaan en is een middel om in heel Europa de Sustainable Development Goals (SDG’s) te vertalen naar de praktijk. Heel concreet wil men zo klimaatneutraal worden tegen 2050 en tegen 2030 alvast een emissiereductie realiseren van 55%.”

Bie De Keulenaer

“Men werkt momenteel bovendien aan een nieuwe Europese regelgeving waarin al deze doelen nog veel concreter worden gemaakt. In dat kader heeft de Europese Commissie deze zomer alvast het ‘Fit for 55’-pakket opgesteld. Daarin zijn dertien heel concrete voorstellen voor wetgevingen vervat die zullen helpen om de doelstellingen te halen.”

Onlosmakelijk verbonden met circulaire economie

“Onze economische groei moet mogelijk blijven zonder dat we nog verder grondstoffen uitputten. De Green Deal omvat daarom ook een Europees actieplan voor de circulaire economie. Dat spitst zich specifiek toe op sectoren die met grondstoffen werken (textiel, bouw, elektronica, kunststoffen,…)”, aldus De Keulenaer. “Via concrete wetgevingen streeft men naar minder grondstofverbruik en het stoppen van de wegwerpcultuur. Vanaf het design van producten moet rekening worden gehouden met het bevorderen van de herstelling, de recyclage en het hergebruik.”

Meteen ook opportuniteiten voor sociale economie

“Duurzaamheid omvat bovendien niet enkel ecologische, maar over sociale aspecten. Geen enkele mens of regio mag nog aan zijn of haar lot worden overgelaten en mensenrechten dienen te worden gerespecteerd. Organisaties zullen dus verplicht worden om daar zorg voor te dragen doorheen de hele keten.”

Het doel is om een échte transitie te realiseren bij Europese ondernemingen door hen digitaal, ecologisch én sociaal te transformeren.

“Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven bieden Vlaanderen Circulair en het departement Werk en Sociale Economie gedurende twee jaar financiële steun aan circulaire hubs waar verschillende stakeholders zich kunnen verenigen. De samenwerkingen die daaruit voortkomen, moeten resulteren in nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven of nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.”

Duurzame transitie zorgt ook voor financiële winsten

“Bedrijven zullen hoe langer hoe meer moeten inzetten op duurzaamheid en circulariteit. Doen ze dat niet, dan zullen ze achterophinken. Het is belangrijk dat duurzaamheid voor hen meer is dan een afvinklijstje. Het doel is om een échte transitie te realiseren bij Europese ondernemingen door hen digitaal, ecologisch én sociaal te transformeren. Het is belangrijk dat ze zich daarbij realiseren dat langetermijndenken in het kader van duurzaamheid en circulariteit meestal op lange termijn ook financieel meer oplevert”, besluit De Keulenaer.

Next article