Home » MVO » “Het verwerven van het B Corp-label bewijst dat we op de goede weg zijn”
Sponsored

Met de B Corp-certificering kan je laten zien dat je het als bedrijf én ondernemer belangrijk vindt om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is dat natuurlijk waardevol. Het B Corp-certificaat is het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn als winst.

Foto’s: Dries Luyten

Susanne Koolhof.

Revive NV is een ontwikkelaar van duurzame vastgoedprojecten die oude braakliggende industrieterreinen en verwaarloosde sites in de stad nieuw leven inblaast om ze om te vormen tot groene buurten. Het kreeg voor zijn werk als eerste Belgisch bedrijf de B Corp-certificering, die wereldwijd door de vzw B Lab wordt toegekend op basis van strikte mvo-criteria. Voor Susanne Koolhof, Impact Manager bij Revive, heeft B Corp een echte meerwaarde ten opzichte van andere labels: “Het label biedt een holistische benadering van alle aspecten van het bedrijf en het product dat het ontwikkelt door te erkennen dat het gunstige effecten heeft op de wereld eromheen. Bovendien geeft B Corp echt het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap door een sterke band te ontwikkelen tussen de bedrijven die het label hebben gekregen, maar ook tussen de bedrijven die actie ondernemen om het te verkrijgen.”

Doelstelling Net Zero 2030

Revive heeft al verschillende evenementen georganiseerd om andere bedrijven te inspireren ook B Corp te worden, denk aan infosessies en thematische workshops, maar ook de ondertekening van Net Zero 2030 met het klimaatcollectief van B Corp: “De deelnemende bedrijven verbinden zich ertoe nettonulemissies (‘net zero’) te bereiken tegen 2030. De bedrijven die deel uitmaken van de B Corp-gemeenschap motiveren elkaar om de juiste weg te kiezen en zelfs sneller vooruitgang te boeken dan aanvankelijk voorzien werd.” Tegelijkertijd krijgt Revive ook een plaats in het klassement ‘Best For The World B Corp’ in de categorie Milieu, wat wil zeggen dat het bedrijf maatregelen neemt om waardevolle hulpbronnen te beschermen: “Naast onze voornaamste missie, namelijk het ontwikkelen van duurzame projecten, recycleren we ook ons bedrijfsafval, monitoren we ons water- en energieverbruik, gebruiken we circulaire meubelen en werken we in een coworkingomgeving. Daarnaast zetten we ons ook in om voedselverspilling te voorkomen wanneer we een receptie organiseren.”

Het B Corp-label biedt een holistische benadering van alle aspecten van het bedrijf en het product dat het ontwikkelt door te erkennen dat het gunstige effecten heeft op de wereld eromheen.

Vind hier meer info over de betekenis van een ‘B Corporation’.

Concrete actiepunten

Tot slot definieert Revive elk jaar een aantal concrete actiepunten: “Voor 2023 is dat bijvoorbeeld werken aan de CO2-footprint van projecten door aandacht te hebben voor de gebruikte materialen, het type beton, enz. Maar we definiëren in onze statuten ook nauwkeurig een reeks milieu- en maatschappelijke doelstellingen waaraan het volledige bedrijf zou moeten voldoen”, aldus Koolhof. “Vandaag zijn het merendeel van onze projecten in gebruik al CO2-neutraal, maar om de doelstelling voor klimaat-neutraliteit in het bouwproces van onze pro-jecten te kunnen bereiken, is het berekenen van de CO2-footprint een eerste stap. Pas wanneer we weten waar de grootste uitstoot wordt gerealiseerd, kunnen we inzetten op de vermindering ervan en andere materiaalkeuzes maken. In 2022 is Revive gestart met het in kaart brengen van drie projecten: een nieuwbouwproject, een renovatieproject en een project waar we in houtskelet bouwen. Doordat het drie verschillende bouwmethodes zijn, is het interessant om te vergelijken welke methode het meest duurzaam is.”

Revive plant bedrijfsbos in Drongen: een belangrijke schakel tussen de natuurreservaten‘de Vinderhoutse Bossen’ en ‘de Vallei van de Oude Kale’.

Projecten in de kijker

“Op het project Minerve in Edegem wordt er ingezet op het hergebruik van materialen bij de sloop en het gebruik van gerecycleerde materialen van een andere sloop. Daarnaast wordt er nagedacht over de constructiewijze, zodat de materialen van nieuwe gebouwen in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Doordat we data van deze materialen nu in kaart brengen, kunnen we in de toekomst onze architecten en aannemers uitdagen om nog duurzamer te bouwen”, klinkt het. “Het project Tannat in Sint-Jans-Molenbeek zet ook in op duurzame architectuur. Het wordt gebouwd met materialen van de toekomst zoals massieve houtbouw, zelfdragende baksteen en isolatie van kalkhennep, en dit volgens de principes van circulariteit.”

“Via de B Corp-gemeenschap worden we ook uitgedaagd om transparanter te zijn in onze leveranciersketen, waardoor we kritische vragen stellen aan onze aannemers over werftransport, verbruik van elektriciteit en water op de werf én hoe er wordt omgegaan met werfafval. Enkel door deze algemene aanpak is het mogelijk om een traject uit te stippelen richting klimaatneutraliteit in 2030”, besluit Koolhof.

Vind hier meer info over de betekenis van een ‘B Corporation’.

Next article