Home » Bouwen aan je Toekomst » Millennials verkiezen samenwerking en flexibiliteit
Bouwen aan je Toekomst

Millennials verkiezen samenwerking en flexibiliteit

Herman Konings
Herman Konings
Herman Konings, trendanalist en consumentenpsycholoog.

De millennials zijn volop bezig om de arbeidsmarkt over te nemen, en dat zal de komende jaren een enorme impact hebben op onze samenleving. Herman Konings, Trendanalist en consumentenpsycholoog, geeft zijn visie.

Foto: Wouter Van Vaerenbergh

De millennials (20- tot 35-jarigen) zijn een coöperatieve generatie, daar waar de voorgaande generaties – die van hun ouders – eerder competitief waren. Millennials hebben dankzij het internet en sociale media immers geleerd om te denken in termen van connecties. Daarom worden ze ook wel de ‘connected natives’ genoemd.

Door hun ervaring met onder meer multiplayer online games hebben ze bovendien ondervonden hoe ze door hun talenten samen te voegen sneller een next level kunnen bereiken. Samenwerking staat hierdoor steeds meer centraal in onze samenleving.

Deeleconomie

Een prachtig resultaat daarvan zijn de autodeelplatformen. Europa telt intussen al meer dan veertien miljoen commerciële autodeelgebruikers. Zo’n 90% van die gebruikers is jonger dan 35 jaar. Zij hebben immers veel meer vertrouwen in zulke deelsystemen en beseffen dat ze door te delen net meer kunnen hebben. Maar ook co-living en co-working spreken steeds meer millennials aan.

Millennials streven meer dan ooit naar een gezonde work-life-balance.

Netwerken en algoritmes

Bij het nemen van belangrijke beslissingen zijn millennials eerder geneigd om deels gebruik te maken van hun netwerk. Ook daar zien we dus het collaboratieve aspect terugkomen. Langzaamaan staan ze er zelfs voor open om levenskeuzes te laten afhangen van algoritmes. Daarbij zijn sommigen bereid om een profiel te laten maken op basis van een persoonlijkheidsanalyse.

Bij de jongere Generatie Z zie je dat nog meer. Zij zijn bovendien meer individualistisch en zijn sneller bereid om een idee volledig af te voeren wanneer het onvoldoende resultaten oplevert. Millennials zijn daarentegen minder radicaal en zullen dat meestal niet doen zonder te reflecteren, bij te sturen en het een tweede kans te geven.

Work-life-balance

Wat betreft hun job hechten millennials naast het sociale veel belang aan het emotionele aspect. Ze willen dat hun werk hen voldoening geeft en een maatschappelijk doel dient. Het financiële aspect wordt dus minder belangrijk, terwijl dat bij de competitieve babyboomers en generatie X net de prioriteit was. Millennials willen daarentegen ook plezier vinden in hun werk en vermijden dat het een te zware impact zal hebben op hun latere gezinsleven. Ze streven meer dan ooit naar een gezonde work-life-balance.

Binnen vijf à tien jaar zullen heel wat leidinggevende posities zullen worden ingenomen door millennials.

Ze willen het daarmee anders doen dan de vorige generaties, waar ze heel wat scheidingen hebben zien gebeuren door een te hoge werkdruk of te weinig tijd samen. Zo willen ze bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij hun woonplaats kunnen werken en niet iedere dag meerdere uren in de file verliezen. Maar ze willen ook zelf hun uren bepalen en van thuis uit werken, om op die manier te werken wanneer het hen het beste uitkomt.

Nieuwe cultuur

Binnen vijf à tien jaar zal het overgrote deel van de babyboomers de arbeidsmarkt verlaten hebben. Dat betekent dat de komende jaren heel wat leidinggevende posities zullen worden ingenomen door millennials. Op die manier zullen bedrijven, overheden en non-profitorganisaties in de komende jaren nog meer transformeren naar een collaboratieve en flexibele werkwijze en cultuur.

Next article