Home » Circulaire Economie » Circulariteit als cruciaal onderdeel van MVO
circulaire economie

Circulariteit als cruciaal onderdeel van MVO

In samenwerking met
In samenwerking met

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een urgentie geworden. “We moeten voorzichtiger omgaan met onze planeet en haar grondstoffen opdat ook de toekomstige generaties hier nog kwalitatief zullen kunnen leven”, aldus Bie De Keulenaer van MVO Vlaanderen.

Tekst: Joris Hendrickx

Bie De Keulenaer

Projectmedewerker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Vlaanderen

“In de eerste plaats is het als bedrijf belangrijk om samen met je stakeholders een positieve impact te creëren. Het is daarbij een goede oefening voor bedrijven om al hun stakeholders in kaart te brengen. Er moet transparantie komen door de hele keten heen, zodat iedere speler op zijn verantwoordelijkheden gewezen kan worden. Maar het zal er vooral ook op aankomen om innovatief samen te werken en vanuit verschillende invalshoeken na te denken om zowel producten, diensten en processen als je organisatie op zich te optimaliseren. Zo zullen alle partners er baat bij hebben.”

Het is belangrijk om af te stappen van het consumeren zoals we dat nu kennen.

Nieuwe ontwerp- en productiemodellen

“Om maximaal circulair te kunnen zijn, dienen bedrijven dat vanaf het design van producten mee op te nemen. Ze moeten ervoor zorgen dat elk onderdeel kan worden hergebruikt. In de bouwsector zijn er reeds voorbeelden van gebouwen die als het ware een materialendatabank zijn. Alle materialen die erin verwerkt zijn, worden geregistreerd en kunnen worden gerecupereerd. De circulaire economie biedt daarnaast ook kansen op het vlak van sociale tewerkstelling. Er zullen immers repetitieve en eenvoudige functies ontstaan die daarvoor gepast zijn. Die kansen moeten zeker worden benut.”

Van kopen naar ‘huren’

“Daarnaast is het mogelijk zelfs nog belangrijker om af te stappen van het consumeren zoals we dat nu kennen. Zo zullen steeds meer bedrijven evolueren van producten naar diensten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan verlichting of huishoudtoestellen die je niet meer koopt, maar ‘huurt’, inclusief het onderhoud en herstellingen. Zo zullen minder grondstoffen worden verbruikt en zal de focus eerder liggen op een zo lang mogelijke levensduur.”

Drie gratis MVO-instrumenten

1. De MVO-scan is een laagdrempelig instrument voor zelfevaluatie dat je een overzicht biedt van je sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid. Deze tool is opgesteld op basis van de internationale ISO 26000-richtlijn rond MVO en bestaat uit zeven thema’s en zo’n driehonderd stellingen. mvoscan.be

2. De Sustatool is een integrale duurzaamheidstool voor kmo’s en kleinere organisaties die een procesmatig duurzaamheidsbeleid mogelijk maakt op het niveau van producten, processen en mens en organisatie. Voor velen is het een inspiratiebron omdat de acties uit een catalogus kunnen worden gekozen, om ze vervolgens te koppelen aan doelstellingen en indicatoren. Dat laat toe om de vorderingen nauwkeurig op te volgen. Voor de voedings-, bouw- en zorgsector zijn ook sectorspecifieke Sustatools beschikbaar. sustatool.be

3. Verder kan je ook inschrijven op een gratis aanbod aan workshops via sustatool.be en mvovlaanderen.be/koploper-live 

Next article