Home » Circulaire Economie » Optimaliseer je bouwproject met een betrokken aannemer
Circulaire Economie

Optimaliseer je bouwproject met een betrokken aannemer

In samenwerking met
In samenwerking met

Bij de realisatie van een duurzaam bouwproject dient de aannemer best al vanaf het ontwerp te worden betrokken. Zo ontstaat er een geïntegreerd en geoptimaliseerd geheel dat tegelijk ook betaalbaar blijft.

Tekst: Joris Hendrickx

Geïntegreerd en doordacht ontwerp

Van haecke:Als algemene aannemer zijn wij verantwoordelijk voor de bouw van het hele project, van A tot Z. Hierdoor kunnen we meer geïntegreerd en doordacht werken, met een hogere complexiteit. En soms ook met minder voor de hand liggende materialen zoals bouwen met Cross Laminated Timber (CLT). De uitdaging is wel om de architect en vooral ook de bouwheer hierin mee te krijgen.”

Willemyns: “Onze voorkeur gaat dan ook uit naar bouwheren en architecten die samen met ons al vanaf de start een bouwteam willen vormen. Door al van bij het begin betrokken te worden, kunnen we er mee voor zorgen dat er meteen een optimaal ontwerp tot stand komt waar duurzaamheid maximaal kan worden nagestreefd.”

Birgen Willemyn en Serge Van haecke, zaakvoerders van Kaizer.

Van haecke:Architecten komen vaak met zeer mooie ontwerpen, maar waarbij helaas ook te weinig rekening is gehouden met het budget van de bouwheer. Wanneer wij pas later worden betrokken leidt dat soms tot moeilijke gesprekken met de architect. Er moet dan immers nadien nog een oplossing worden gevonden die wel binnen het budget past. Daardoor moeten heel wat zaken worden veranderd.”

Er is een kennisnoodzaak om al vanaf de aanbesteding of de ontwerpfase heel snel structureel en in de juiste materiaalkeuzes te denken.

Nood aan mentaliteitswijziging in bouwsector

Van haecke:Nu heerst vaak nog de foute perceptie dat een aannemer de realisatie van het architecturale ontwerp duurder maakt dan nodig is. Wij willen echter net zoveel mogelijk meedenken en adviseren over hoe alles beter op elkaar kan worden afgestemd. Op die manier kunnen we kostbare en duurzame materialen (bijvoorbeeld engineered wood zoals Cross Laminated Timber (CLT) en gelamelleerd hout) optimaal benutten én kunnen we het rendement nog verder verhogen omdat het ons toelaat om sneller te bouwen.”

“Er wordt van ons als aannemers op dat vlak veel verwacht omdat er een kennisnoodzaak is om al vanaf de aanbesteding of de ontwerpfase heel snel structureel en in de juiste materiaalkeuzes te denken. Sommige duurzame materialen en technieken nemen nu eenmaal meer plaats in of vereisen een meer gedetailleerde installatiemethode dan traditionele materialen. De plannen dienen daar dus vanaf het begin op te worden afgestemd.”

Kennisinbreng vanaf het ontwerp

Willemyns: “Steeds meer ontwikkelaars en architecten staan er voor open om samen te werken in een bouwteam. Zij beseffen dat ze nu veel tijd verliezen bij traditionele aanbestedingsformules omdat de prijs voor de realisatie vaak uiteindelijk niet overeenkomt met het voorziene budget. Zeker met de alsmaar strenger wordende normen en regels loopt de kostprijs al snel op.”

“Er moet dus steeds een oplossing worden gezocht om binnen een aanvaardbaar budget te kunnen bouwen. In dat kader is de kennisinbreng van een aannemer vanaf het ontwerp een grote meerwaarde. Wij weten hoe we met bepaalde methodes en materialen op een economische manier kunnen bouwen.”

“Het is daarom belangrijk om niet enkel na te denken over het optimaliseren van een bepaald onderdeel binnen het bouwproject, maar onmiddellijk het project in zijn geheel te bekijken. Zo kunnen ook meteen de gevolgen van bepaalde keuzes in het ontwerpproces nagekeken worden en eventueel bijgestuurd.”

Next article