Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » Aangepaste opslag voor duurzame brand- en grondstoffen
Duurzame Chemie

Aangepaste opslag voor duurzame brand- en grondstoffen

In samenwerking met
Dé duurzame energiebron van de toekomst is waterstof. Het is echter nog een uitdaging om waterstof eenvoudig te vervoeren en op te slaan.
In samenwerking met
Dé duurzame energiebron van de toekomst is waterstof. Het is echter nog een uitdaging om waterstof eenvoudig te vervoeren en op te slaan.

Chemicaliën en gassen worden steeds duurzamer. Dat vergt uiteraard ook een veilige, betrouwbare en flexibele opslag die is aangepast aan die nieuwe stromen.

Tekst: Joris Hendrickx

Dé duurzame energiebron van de toekomst is waterstof. Om het product efficiënt op te slaan en/of te transporteren zullen we het moeten inkoelen tot temperaturen lager dan -253,87°C.

Nieuwe strategie in functie van duurzaamheid
Nancy De Groof – VP Business Development bij Oiltanking.

De Groof: “Onder impuls van onze CEO Matti Lievonen (ex-Neste) zoekt Oiltanking volop naar nieuwe poten om een meerwaarde te bieden op het vlak van duurzaamheid. Onze Strategie-2025 speelt vooral in op de roep naar schone, duurzame energiebronnen en grondstoffen voor de chemie om de klimaatverandering tegen te gaan. Met focus op onze belangrijkste groeifactoren Gas en Chemie dragen wij actief bij aan de wereldwijde energietransitie. Tegelijk zullen we ons eigen energieverbruik blijven optimaliseren en onze koolstofvoetafdruk verkleinen.”

Shift naar groenere brand- en grondstoffen

Wat gassen betreft zal Oiltanking haar aandeel in LNG en LPG verder uitbreiden. Deze koolwaterstoffen brengen immers minder vervuiling met zich mee dan de traditionele olieproducten. LPG is verder ook een belangrijke basis voor de chemie, die momenteel niet volledig kan bestaan op basis van circulariteit alleen”, aldus De Groof.

Een belangrijke groeipool worden de vloeibare afvalstromen die terug als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.

“Dé duurzame energiebron van de toekomst is waterstof. Het is echter nog een uitdaging om waterstof eenvoudig te vervoeren en op te slaan, omdat waterstof de lichtste en kleinste molecule is. Om het product efficiënt op te slaan en/of te transporteren zullen we het moeten inkoelen tot temperaturen lager dan -253,87°C. Dat vergt een enorme hoeveelheid energie. Daarom wordt er veel verwacht van de zogenaamde waterstofdragers zoals ammonia, methanol of een andere draagmolecule, die waterstof kunnen vervoeren en waar waterstof later terug van kan worden gescheiden. Oiltanking is reeds gespecialiseerd in de opslag van deze waterstofdragers.

“Daarnaast bekijken we onze mogelijkheden voor de opslag van CO2. Dat is momenteel een hot topic gezien de snelle vooruitgang binnen het domein van CO2-captatie. Ten slotte zullen we ook inspelen op alles wat met circulariteit te maken heeft. Een belangrijke groeipool op dat vlak worden de vloeibare afvalstromen die terug als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.”

Facts & Figures

–        Sinds 1972 actief in tankopslag

–        Maakt deel uit van de Marquard & Bahls holding

–        Eén van de grootste onafhankelijke operators wereldwijd van tank terminals voor olie, gas en chemicaliën

–        Bezit 64 terminals in 24 landen met een totale opslagcapaciteit van 20 miljoen kubieke meters

–        Staat in voor de opslag en logistiek van zo’n 500 verschillende producten, waaronder ruwe olie, petroleum, biobrandstoffen, gas en chemicaliën

Next article