Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » “Bedrijven helpen om doelstellingen van Europese Green Deal te behalen”
Duurzame Chemie

“Bedrijven helpen om doelstellingen van Europese Green Deal te behalen”

Met dank aan
Sweco logo
Conceptontwerp van een waterstofinstallatie voor Ineos in Noorwegen.
Met dank aan
Conceptontwerp van een waterstofinstallatie voor Ineos in Noorwegen.

Door de Europese Green Deal moeten bedrijven extra inspanningen leveren en investeren in nieuwe processen, het vernieuwen van bestaande processen en het bouwen van nieuwe installaties. Steeds meer bedrijven gaan daarbij op zoek naar ingenieursbureaus die hen kunnen helpen bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe duurzame projecten. Interview met Gaëlla Delcour, Robin De Borger en Fedrik Vancraeynest van Sweco Belgium.

Hoe ondersteunen jullie klanten met het realiseren van hun duurzame projecten?
Gaëlla Delcour.

Delcour: “Duurzaamheid zit in het DNA van Sweco, waarbij alle divisies van ons bureau de gemeenschappelijke visie ‘Trans- forming Society Together’ hanteren. Wijzelf zijn actief in de divisie ‘Industry’. We helpen bedrijven met feasibility en conceptstudies, het opstellen van businesscases, basic- en detailontwerp, installatie en opvolging. Ook doen wij aan consulting. Met ons uitgebreid duurzaamheidsprogramma en onze kennis en expertise helpen we klanten met de realisatie van hun projecten om de doelstellingen van de Green Deal te behalen.”

Robin De Borger.

De Borger: “Een voorbeeld van zo’n project is het milieuvriendelijker produceren van stoom. We onderzoeken samen met de klant wat de alternatieven zijn voor de traditionele stoomketel die gebruikmaakt van fossiele brandstoffen. Zo kan er gekeken worden naar elektrische stoomketels en ketels op biomassa of waterstof, waardoor de CO2-uitstoot afneemt.”

Fedrik Vancraeynest.

Vancraeynest: “Ook circulaire economie krijgt meer belang in de vraagstukken van klanten, omdat ze zich afvragen wat ze nog extra kunnen doen met hun afvalstromen. Wij hebben reeds projecten begeleid waar- bij de vroegere afvalstroom nu gebruikt wordt voor nieuwe processen. Dit type projecten zien we in verschillende industrieën terugkomen, zoals (petro)chemie, ferro/ non-ferro en voeding.”

Delcour: “Daarnaast neemt het aantal projecten rond de behandeling van afgassen toe. Zo wordt er onderzocht welke innovatieve afgasbehandelingstechnieken toegepast kunnen worden om emissies te reduceren. Door die studies te doen en in gesprek te gaan met leveranciers van die technieken, doen we weer kennis op en kunnen we onze klanten beter bijstaan. In juni geven we over dat onderwerp een technische webinar voor bedrijven.”

Is er een evolutie zichtbaar in de projecten die jullie begeleiden?

Delcour: “Een tiental jaar geleden lag de focus bij industriële projecten vooral op meer en goedkoper produceren. Milieuvriendelijkheid en CO2-reductie waren – eerder dan een bewuste keuze – een gevolg van investeringen om energiekosten te druk- ken. Momenteel wordt er druk gelegd op de industrie en moet er wel geïnvesteerd worden, net omdat de emissies simpelweg naar beneden moeten. We zien dus een verschuiving in de businesscases die we opstellen en de aandachtspunten bij de projectuitvoering. Ook zien we dat klanten minder goed weten wat er kan, mag en moet door de soms complexe regelgeving. Daardoor wordt er meer dan ooit op Sweco gerekend om advies te geven over wat bedrijven kunnen doen en hoe ze dat moeten uitvoeren.”

DeBorger: “Enkele jaren terug zagen we vooral projecten rond energie-efficiëntie, maar nu merken we een evolutie naar elektrificatie en projecten rond waterstof en carbon capture.”

Met ons uitgebreid duurzaamheidsprogramma en onze kennis en expertise helpen we klanten met de realisatie van hun duurzame projecten.

Wat maakt jullie dienstverlening uniek?

Delcour: “We onderscheiden ons met een echt duurzaamheidsprogramma, zowel intern als voor onze klanten. Verder hebben we recent een gespecialiseerd waterstof- team opgericht om klanten nog beter te helpen met die projecten. Ook werken we samen met onze vestigingen in andere lan- den om kennis en expertise uit te wisselen. Een andere troef is dat we kunnen samen- werken met diverse disciplines en experten binnen Sweco. Zo werken we samen met onze collega’s van de divisie ‘Energy’, die onder meer betrokken zijn bij energieaudits, en met de divisie ‘Buildings’, die ervaring heeft met alternatieve bouwmaterialen en constructiemethoden.

De Borger: “We kunnen vanuit Sweco klanten ondersteunen van A tot Z. Dat kan gaan van vergunningen en het aanvragen van subsidies tot de praktische realisatie van hun projecten. Door onze kennis en ervaring kunnen we een breed gamma aan diensten aanbieden, en dat is uniek in België.”

Wat houdt dat gespecialiseerde waterstofteam concreet in?

Vancraeynest: “Het Hydrogen Team bestaat sinds dit jaar en is deel van de industrietak van Sweco Belgium. Doordat er meer aandacht wordt besteed aan waterstof en klanten nog zoekende zijn naar hoe ze zulke projecten moeten aanpakken, besloten we om een multidisciplinair team op te richten om waterstofgerelateerde projecten in hun geheel te begeleiden. Recentelijk kreeg Sweco de opdracht voor het conceptontwerp van een waterstofinstallatie voor Ineos in Noorwegen.”

Delcour: “Momenteel stellen we binnen Sweco vast dat het expertisecentrum voor waterstof zich bij ons in België situeert. Door het uitvoeren van innovatieve projecten hebben we veel ervaring kunnen opdoen. Dat is van belang voor klanten die nu met zulke projecten starten. In de toekomst willen we ook een gespecialiseerd team oprichten voor carbon capture. ZO kunnen we een nog beter antwoord bieden op het stijgend aantal vragen daarrond.”

Next article