Home » Duurzame Chemie » Chemie bouwt mee aan duurzamere maatschappij
Duurzame Chemie

Chemie bouwt mee aan duurzamere maatschappij

In samenwerking met
In samenwerking met

De volgende 20 jaar zal er in onze maatschappij evenveel veranderen als de afgelopen 100 jaar. Veel van die transities starten vanuit de chemie.

Tekst: Joris Hendrickx

Ivan Pelgrims

Afgevaardigd Bestuurder

Evonik Antwerpen

Duurzame oplossingen

Pelgrims: “Evonik maakt additieven die door onze klanten worden gebruikt om verbeterde en duurzamere processen en eindproducten te maken. Zo hebben we het mee mogelijk gemaakt om autobanden te recycleren, de rolweerstand van banden te verlagen en hebben we coatings ontwikkeld die de windweerstand van windmolenwieken verminderen.”

“Het door ons geproduceerde methionine is een essentieel aminozuur waarmee dieren veel efficiënter kunnen worden geteeld. Hierdoor zijn per kilogram vlees veel minder water, grondoppervlakte en veevoeder nodig én daalt de CO2-uitstoot. Het draagt dus bij aan de verduurzaming en het efficiënter worden van onze voedingssector.”

Al die duurzame oplossingen komen tot stand in samenwerking met onze klanten uit diverse sectoren. Zo’n 35% van ons totale aanbod bestaat uit zulke ‘next generation solutions’, en dat willen we de volgende jaren gestaag opkrikken”, aldus Pelgrims.

Het lijkt me logisch dat we de warmtereserves van verschillende bedrijven onderling benutten.

Partner om CO2-captatie te realiseren

“Dé grote uitdaging is volgens mij de transitie om CO2 uit het milieu weg te nemen. Het is vandaag nog niet mogelijk om CO2 te capteren of de productie ervan te vermijden. Dit is een opgave voor de volgende jaren, waarbij we de gecapteerde CO2 voorlopig bv. moeten opslaan in ondergrondse gasvelden.”

Pelgrims: “In combinatie met water zal CO2 in ieder geval een nieuwe koolstofbron worden. Zo zal de nood aan fossiele bronnen afnemen. Evonik zet binnen dit domein in op participatie. We zijn bv. sterk in biochemische processen, waarbij we met behulp van bacteriën koolstof omzetten in bepaalde chemicaliën. We kunnen dus heel wat input geven en andere sectoren helpen om CO2 te capteren.”

Transitie naar waterstof als energiebron

“Ook in de transitie naar waterstof als energiebron kan Evonik een belangrijke rol spelen. De chemie heeft warmte nodig om moleculen met elkaar te laten reageren. Vandaag halen we die warmte nog uit aardgas, maar dat willen we op termijn alleszins gedeeltelijk vervangen door waterstof. We zijn een grote producent van membranen die de kleine moleculen waterstof en de grote moleculen van zuurstof, waterdamp, methaan of CO2 van elkaar kunnen scheiden.”

“In de Antwerpse haven werken chemische bedrijven op vlak van producten en diensten al nauw samen met andere bedrijven. Het lijkt me dus ook logisch dat we de warmtereserves van verschillende bedrijven onderling benutten.”

Next article