Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » Duurzame chemie in Vlaanderen: van ambitie naar actie
Duurzame Chemie

Duurzame chemie in Vlaanderen: van ambitie naar actie

Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen.
Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen.
Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen.

Rarara, welke regio zoeken we? Waar ligt het grootste industriële stoomnetwerk en het grootste zonnespiegelpark van Europa? Waar wordt een van de grootste projecten ter wereld voor de opvang en opslag van CO2 op poten gezet? En waar zijn geavanceerde proefinstallaties voor chemische recyclage in aanbouw om van kunststofafval een nieuwe grondstof te maken? U raadt het al. Welkom in Vlaanderen, waar de chemiesector innoveert en investeert in cruciale en circulaire klimaattechnologieën. Ann Wurman, directeur van essenscia vlaanderen, geeft ons een inkijk in deze boeiende sector.

We zijn de voorbije twee jaar veel in ons kot moeten blijven, maar bedrijven in de chemie en life sciences hebben ondanks de coronacrisis niet stilgezeten. Wist u dat er chemiebedrijven zijn die draaien op stoom en stroom opgewekt uit niet-recycleerbaar huishoudelijk afval? f die binnenkort al hun elektriciteit halen uit windenergie op zee? Dat bedrijven experimenteren om aardwarmte te gebruiken als duurzame energiebron en dat woonwijken vandaag al verwarmd worden met de restwarmte vanuit industriële productieprocessen?

Circulaire en klimaatneutrale industrie

Het zijn straffe innovaties die niet altijd de voorpagina’s halen, maar het gebeurt wel allemaal hier bij ons, in Vlaanderen. We kunnen veel praten over ambities, maar het zijn uiteindelijk wel de acties op het terrein die het verschil maken. Met resultaat. De sector heeft de voorbije jaren de uitstoot van broeikasgassen en stikstof verder teruggedrongen, de recyclagegraad van kunststoffen verhoogd en de energie-efficiëntie fors opgedreven. De cijfers en voorbeelden spreken voor zich. Als we ergens een circulaire en klimaatneutrale chemie-industrie kunnen uitbouwen, zal het hier zijn, in een van de belangrijkste en meest toonaangevende chemieregio’s van de wereld.

De sector heeft de voorbije jaren de uitstoot van broeikasgassen en stikstof verder teruggedrongen, de recyclagegraad van kunststoffen verhoogd en de energie-efficiëntie fors opgedreven.

Krachten bundelen

Maar we zijn er nog lang niet. De ambities vervat in de Europese Green Deal zijn alomvattend en complex. Dat vergt van bedrijven ongeziene inspanningen en technologische vernieuwingen en vraagt om goed opgeleid talent met de juiste skills om de transitie mee te realiseren. Hiervoor hebben we nood aan een ambitieus industriebeleid en een rechtszeker beleidskader waarmee de overheid investeringen aantrekt en aanmoedigt. Ook op het vlak van innovatie en infrastructuur. Laat ons daarom de krachten bundelen. De uitdagingen zijn zo talrijk dat samenwerken een absolute noodzaak is. Tussen bedrijven en sectoren, samen met de overheid en kennisinstellingen. Als sectorfederatie zet essenscia daarom mee de schouders onder projecten als Vlaanderen Circulair en de Blue Deal, om de circulaire economie te versnellen en de droogteproblematiek aan te pakken.

Innovatienetwerk

En de chemie van de toekomst? Daarvoor moet je bij BlueChem in Antwerpen zijn, een unieke incubator voor duurzame chemie. Veelbelovende start-ups werken er aan grensverleggende chemietechnologie, samen met universiteiten en internationale chemiebedrijven. Maar BlueChem is vooral het middelpunt van een breed vertakt innovatienetwerk. Het is de thuisbasis van Catalisti, de innovatiecluster voor chemie en kunststoffen, en de plek van waaruit het Moonshotprogramma voor klimaatinnovatie van de Vlaamse overheid wordt aangestuurd. Zo zetten we samen de industrie in Vlaanderen op weg naar circulariteit en klimaatneutraliteit.

Next article