Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » Hoe biochemie kan bijdragen aan een CO2-neutrale economie
Duurzame Chemie

Hoe biochemie kan bijdragen aan een CO2-neutrale economie

In samenwerking met
In samenwerking met

Het doel van Alco is om als duurzame pionier mee te werken aan een CO2-neutrale economie. Het bedrijf is alvast goed geplaatst om dat zowel voor zichzelf te realiseren als ook anderen hierin te begeleiden.

Tekst: Joris Hendrickx

Tegen ten laatste 2030 willen we met onze volledige productie CO2-neutraal zijn.

Charles-Albert Peers

CEO

Alco

Biochemie: gegarandeerd 100% duurzaam

Peers: “Onze productie werkt puur op basis van maïskorrels waarvan we werkelijk alle bestanddelen gebruiken. Uit de fermentatie van het zetmeel maken we ethanol.

Daarnaast gebruiken we 100% van de eiwitten uit maïskorrels voor de productie van veevoeding.

Ten derde vangen we de door fermentatie onstane CO2 op, een groene CO2, die in verschillende sectoren wordt gebruikt om fossiele CO2 te vervangen.”

“We zijn de enige industrie die jaarlijks haar duurzaamheid moet laten certificeren door een externe partij. Onze volledige CO2-uitstoot, van maïsveld tot het moment dat de ethanol onze raffinaderij verlaat, wordt berekend. Volgens de Europese regelgeving moeten we minstens 50% CO2-reductie realiseren ten opzichte van benzine. Maar met onze fabrieken halen we zelfs tot 95%.”

Ambitieuze doelstellingen

“Tegen ten laatste 2030 willen we met onze volledige productie CO2-neutraal zijn. De toekomst van een duurzame industrie is het capteren van CO2, zodat die opnieuw kan worden gebruikt als grondstof. De chemiesector is een van dé aangewezen sectoren om die grote volumes om te zetten in nieuwe producten zoals synthetische brandstoffen”, aldus Peers.

Om duurzame chemie een kans te geven is het cruciaal dat de Europese, Belgische en Vlaamse overheid de nodige ondersteuning bieden.

“Voor de CO2 die wijzelf capteren zijn er alvast heel wat opportuniteiten om nieuwe producten te maken. We zijn een partner in het North-C-Methanol project waar onze CO2 zal worden gebruikt om methanol te maken. Die kan dan vervolgens weer als brandstof gebruikt worden of als basis dienen voor groene biochemie.”

Ondersteuning van overheden is cruciaal

Peers: “Duurzame producten zullen nog lange tijd meer kosten dan klassieke producten omdat ze enorme investeringen vergen. Om duurzame chemie een kans te geven is het dan ook cruciaal dat de Europese, Belgische en Vlaamse overheid de nodige ondersteuning bieden. Dat kan in de vorm van subsidies, een CO2-taxatiesysteem en een duidelijk wetgevend kader. Voor wat betreft het laatste aspect zou het heel goed zijn om ook voor de chemie een wettelijk verplichting te hebben van een minimum percentage hernieuwbaarheid.”

Alco in cijfers

Zet al sinds 2008 in op duurzame chemie

Tweede grootste bio-ethanol producent in Europa

Grootste distributeur van gespecialiseerde ethanol voor farmaceutische en cosmetische toepassingen ter wereld

Wereldwijd kantoren, twee grote fabrieken in Gent en Rotterdam

De vestiging in Rotterdam is de grootste Europese raffinaderij voor ethanol

Next article