Home » Duurzame Chemie » Sustainability Agenda 2030: ambitieus, maar haalbaar plan
Duurzame Chemie

Sustainability Agenda 2030: ambitieus, maar haalbaar plan

leidingen
Met dank aan
leidingen
Met dank aan

Inzetten op duurzaamheid wint steeds meer aan belang in de maatschappij. Niet alleen overheden leggen druk op de industrie, ook klanten verwachten dat bedrijven aandacht besteden aan mens en milieu. Sommige ondernemingen gaan zelfs verder dan die verwachtingen. Zo wil Molymet Belgium, een molybdeenproducent, zich met de Sustainability Agenda 2030 positioneren als duurzame partner. Meer uitleg door HSEQ Manager Nele Van Roey.

Wat is de Sustainability Agenda 2030 en hoe is die ontstaan?
Nele Van Roey.

“De Sustainability Agenda is opgestart op groepsniveau. Het doel van Molymet is waarde creëren voor de evolutie van de mensheid, maar we willen dat doen met producten die ontwikkeld zijn met het welzijn van de planeet in het achterhoofd. Omdat duurzaamheid een belangrijk thema is, heeft de internationale Molymet-groep een overkoepelend plan gemaakt met doelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. Deze Sustainability Agenda bevat de topics en initiatieven waar we op het vlak van duurzaamheid de komende jaren aan willen werken.”

“Ook wordt er rekening gehouden met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarvan we er tien hebben geselecteerd die relevant zijn voor onze activiteiten. Daarna heeft ook elke vestiging een eigen plan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden.”

Tegen 2030 wil Molymet Belgium:

💧 meer dan 5.000 m³ water hergebruiken.

⚡ minstens 60% van de energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen halen.

♻️ de kringloop volledig sluiten door 100% van het afval te recycleren.

Wat zijn de belangrijkste domeinen in het plan?

“Het eerste domein is water, dat twee luiken omvat: waterefficiëntie en -recycling. De bedoeling is om zo veel mogelijk van ons waterverbruik te reduceren en water maximaal te hergebruiken. In onze vestiging willen we tegen 2030 meer dan 5.000 m3 water hergebruiken. Zo kijken we onder meer naar het hergebruik van regen- en afvalwater, maar ook het gebruiken van gesloten koelwatersystemen. Tot nu toe was dat een grote verbruiker, maar een gesloten koeltoren kan veel water besparen.”

“Daarnaast zetten we in op energiebesparing en hernieuwbare energie. Tegen 2030 willen we op zijn minst 60% van onze energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen halen. Zo zijn we in samenwerking met Luminus gestart met de constructie van een windmolen die volgend jaar in dienst wordt genomen en bekijken we waar we nog zonnepanelen kunnen plaatsen. Die opgewekte energie zal integraal gebruikt worden op onze site en het overschot wordt in het net geïnjecteerd. Ook onderzoeken we hoe we restwarmte nog efficiënter kunnen gebruiken door die warmte om te zetten in stoom. Daarbij is het de bedoeling dat deze stoom in de toekomst de huidige stoomketel op aardgas kan vervangen.”

Onze Sustainability Agenda bevat de topics en initiatieven waar we op het vlak van duurzaamheid de komende jaren aan willen werken.

“Het gebruiken van hernieuwbare energie sluit aan bij het volgende domein: emissiereductie. Ondanks dat ons proces zelf niet veel CO2 uitstoot, zijn de energiedragers zoals aardgas en elektriciteit de grootste uitstoters. Als we die vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zullen we ook de broeikasgasemissies verder verminderen. Tot slot zetten we op het gebied van afvalwerking grote stappen richting een circulaire economie en het sluiten van onze kringloop. Het doel is om tegen 2030 100% van ons afval te recycleren. Dat is ook iets waar we al jaren aan werken voor recyclage van molybdeen, rhenium, koper en andere metalen. Doordat het waardevolle metalen zijn, proberen we alles opnieuw te recupereren. Dat is goed voor het milieu en onze portemonnee, maar vereist wel wat onderzoek en ontwikkeling.”

Besteden jullie ook aandacht aan de omgeving?

“We zetten in op samenwerking met de lokale gemeenschap en de stakeholders die daarbij betrokken zijn, zoals buren, landbouwers en overheden. We willen graag iets terugdoen in ruil voor het gegeven dat we hier in de Gentse kanaalzone mogen werken. De industriële zone is namelijk niet zo ver verwijderd van verschillende woonwijken. Daardoor doen we inspanningen om het voor de buurtbewoners zo comfortabel mogelijk te maken en bezoeken we hen twee keer per jaar om te horen of er problemen zijn. Ook investeren we in de lokale gemeenschap door projecten te sponsoren, goede doelen te steunen en samen te werken met scholen. Een ander punt waar we op focussen is natuur. Het is de bedoeling om jaarlijks een extra stuk natuur aan te leggen op ons terrein door het planten van inheemse struiken en bomen.”

Hoe haalbaar is dat duurzaamheidsplan?

“De doelstellingen zijn zo opgezet dat ze realistisch en haalbaar zijn voor ons. We volgen elk kwartaal enkele KPI’s op, zodat we de vooruitgang kunnen opvolgen en eventueel het plan kunnen bijsturen. Elk jaar publiceert de groep ook een jaarrapport over duurzaamheid, waarin ze de actuele status meedelen. Echter voldoet Molymet Belgium reeds aan de wettelijke voorschriften die opgelegd worden door de overheden. Het duurzaamheidsplan gaat over zaken die we op eigen initiatief ondernemen en die veel verder gaan dan wat we wettelijk verplicht zijn.”

Next article