Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » “Tegen 2030 ruim 225 miljoen kilogram plastic recycleren”
Duurzame Chemie

“Tegen 2030 ruim 225 miljoen kilogram plastic recycleren”

In samenwerking met
In samenwerking met

De doorbraak van de moleculaire recyclage van plastics kan in sterke mate bijdragen aan een duurzamere en circulaire samenleving. “Zo kunnen we mee een antwoord bieden op de grote uitdagingen van de toekomst”, vertelt Sabine Ketsman van Eastman.

Tekst: Joris Hendrickx

Sabine Ketsman

Vice-President & General Manager

Care Chemicals and Animal Nutrition Eastman

Waarop focust Eastman zich op het vlak van innovatie?

Eastman is een wereldwijd chemiebedrijf dat geavanceerde materialen en specialty additives ontwikkelt die worden toegepast in een zeer breed gamma van dagelijks gebruikte producten. België is daarbij heel belangrijk voor ons. We hebben twee fabrieken in Gent en ons European Technology Center, waar heel wat innovatie wordt aangestuurd, is gevestigd in Zwijnaarde. Onze strategie draait om innovatie. We connecteren daarvoor sterk met onze klanten om te leren wat zij specifiek nodig hebben voor hun eindapplicaties.”

Een perfect circulaire economie is een oneindig systeem waarbij het afval van eindtoepassingen weer voor 100% kan worden benut als grondstof.

“Het doel is steeds om de levenskwaliteit van mensen nu en in de toekomst significant te verbeteren. We kijken in dat kader naar macrotrends en beschouwen duurzaamheid als een cruciaal element in onze innovatiestrategie dat we al vanaf het begin van ieder innovatietraject meenemen. We worden in de VS daarom ook steeds meer erkend als een van de meest ethische en duurzame beursgenoteerde bedrijven.”

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor jullie?

“We willen helpen om een antwoord te bieden op de continu groeiende wereldbevolking door de ontwikkeling van producten die meer efficiëntie creëren in diverse domeinen (voeding, water, gezondheid, welzijn, enz.). Tegelijk willen we proactief helpen om de voetafdruk van die bevolkingsgroei op de planeet onder controle te houden.”

We zetten al jaren sterk in op innovatie rond de recyclage van plastics, en meer bepaald moleculaire (chemische) recycling.

“We hadden vooropgesteld om tegen 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten, een doelstelling die we reeds in 2018 behaalden. We sluiten ons ook aan bij het klimaatakkoord van Parijs: in 2050 zullen we volledig CO2-neutraal zijn. Als tussentijdse mijlpaal willen we al in 2030 een derde van die doelstelling behalen.”

Welke inspanningen leveren jullie in het kader van circulariteit?

“Jaarlijks wordt wereldwijd 300 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan minder dan 15% wordt gerecycleerd. Wij bouwen dan ook volop mee aan een doorbraak van circulariteit. Een perfect circulaire economie is een oneindig systeem waarbij het afval van eindtoepassingen weer voor 100% kan worden benut als grondstof. We willen een pionier zijn om deze mainstream te maken en op grote schaal te implementeren.”

Jaarlijks wordt wereldwijd 300 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan minder dan 15% wordt gerecycleerd.

“In dat kader zetten we al jaren sterk in op innovatie rond de recyclage van plastics, en meer bepaald moleculaire (chemische) recycling. Ons doel is om tegen 2030 zo’n 225 miljoen kilogram plastic te kunnen recycleren. In 2019 zijn we alvast gestart met de commercialisatie van onze moleculaire technologieën, in samenwerking met beleidsmakers en klanten door de hele waardeketen heen. We geloven dat we hiermee een echte doorbraak zullen kunnen creëren, eerst met onze faciliteiten voor moleculaire recycling in de VS en daarna ook in Europa en de rest van de wereld.”

Over welke technologieën gaat het precies?

“We hebben twee moleculaire technologieën ontwikkeld: Carbon Renewal Technology en Polyester Renewal Technology. Deze laten toe om verder te gaan dan de traditionele methoden in het hergebruik van plastic afval in hoogwaardige toepassingen. Dat zorgt er meteen ook voor dat minder primaire en eindige grondstoffen moeten worden aangewend. Bovendien wordt zo 20 tot 50% minder CO2 uitgestoten. Deze technieken zijn dus een zeer waardevolle aanvulling op de reeds bestaande mechanische recyclage van plastics, waardoor de totale schaal van de recyclage enorm zal kunnen toenemen.”

“Bij mechanische recyclage moeten de plastics immers al heel zuiver zijn omdat het zich beperkt tot het niveau van de polymeren. Bovendien beperkt dit de toepassingen waar deze terug kunnen worden ingezet. Moleculaire recycling kan daarentegen ook bij gemengde stromen omdat we deze terug afbreken tot het niveau van de moleculen. Alle plastics kunnen zo worden gerecupereerd voor hoogwaardige toepassingen.”

Wat is het potentieel van jullie moleculaire recyclagetechnologieën?

“Carbon Renewal Technology kan breed worden ingezet om allerhande plastics te recycleren. We passen deze technologie zelf toe op onze acetylstroom. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in Naia™ Renew, een textieltoepassing voor de mode-industrie die voor 60% bestaat uit cellulosevezels (houtpulp met een duurzame herkomst) en voor 40% uit gerecycleerd plastic afval.”

“Polyester Renewal Technology spitst zich specifiek toe op het recycleren van polyester kunststof. Met Tritan™ Renew hebben we daarmee een sterk product in de markt gezet dat gebruikt wordt in heel hoogwaardige plastictoepassingen waar strenge eisen gelden op het vlak van onder meer veiligheid, hardheid, transparantie en vaatwasbestendigheid. Er is geen verschil met toepassingen die bestaan uit primaire fossiele grondstoffen, terwijl de voetafdruk wel vele malen beter is. Onze circulaire oplossingen zijn nu operationeel. Onze commitment, visie en het potentieel zijn er en we willen samen met andere partijen werken aan een meer duurzame industrie en een gezonde toekomst.”

Next article