Home » Duurzame Chemie » Van innovatief idee naar toepassing op industriële schaal
Duurzame Chemie

Van innovatief idee naar toepassing op industriële schaal

Met dank aan
Lignovalue in samenwerking met VITO.
Met dank aan
Lignovalue in samenwerking met VITO.

Er worden steeds meer technologieën ontwikkeld die kunnen bijdragen aan een duurzamere chemie. “Deze moeten echter wel op de juiste manier worden opgeschaald en geïmplementeerd”, vertelt Geert Reyniers, Manager Process & Technology bij Worley.

Welke rol vervult Worley in de chemische sector?
Geert Reyniers.

Worley vormt de link tussen technologieontwikkelaars en eindgebruikers. We helpen heel wat grote, kleine en internationale chemische bedrijven (BASF, Borealis, Covestro, Ineos, Avantium, Petronas,…) om innovatieve technologieën van diverse aanbieders zo goed mogelijk aan te wenden. Daarnaast kunnen we ook financiële spelers advies geven over de financiering van technologieprojecten in de chemie. We vormen dus de brug tussen verschillende actoren in het ecosysteem. Vanuit die positie helpt Worley om technologieën die zich in een vroege fase van ontwikkeling bevinden te vertalen naar een toepassing op pilootschaal en uiteindelijk ook op een industriële schaal. Ook de hele projectuitvoering die daarmee gepaard gaat, kunnen wij mee begeleiden.”

Binnen welke domeinen zien jullie potentieel om de chemie duurzamer te maken?

“We bekijken dit heel breed. We zijn actief op het vlak van (bio)chemie, plastics en recycling, waterstof als energiedrager en feedstock voor chemicals, hernieuwbare brandstoffen én groene energie. Daarnaast zien we veel potentieel in en trachten we bij te dragen aan het ontwikkelen van processen voor het capteren van CO2 en het hergebruik daarvan in nieuwe producten.”

Hoe slagen jullie erin om steeds de nieuwste technologieën te identificeren?

“We hebben nauwe contacten in de industrie, de academische wereld en met onderzoeksinstellingen zoals VITO (Vlaanderen), TNO (Nederland) en Fraunhofer (Duitsland). Daarnaast nemen we regelmatig deel aan congressen. Vaak komen we daar in contact met technologieën uit de private sector. Omgekeerd benaderen technologieleveranciers ons vaak rechtstreeks dankzij onze stevige reputatie. Dat geeft ons de mogelijkheid om de meest veelbelovende technologieën te selecteren. Zo kunnen we al vanaf een vroeg stadium meedenken met de ontwikkelaars over het potentieel ervan en wat er moet gebeuren om deze naar een industriële schaal te laten doorgroeien. Vervolgens proberen we er concrete projecten rond te definiëren. Soms worden we ook gecontacteerd door eindgebruikers en technologieontwikkelaars die elkaar al gevonden hebben, met de vraag om hen te helpen bij het projectmatig vormgeven van een samenwerking.”

Op welke manier kunnen jullie concreet bijdragen aan een duurzamere chemie?

“We hebben door de jaren heen enorm veel ervaring opgebouwd en processen ontwikkeld om ‘first-of-a-kind’-technologieën vooruit te helpen doorheen de TRL-schaal (Technological Readiness Level). Die sterkte kunnen we uiteraard ook inzetten voor duurzame technologieën. Bovendien kunnen we ook steunen op vaste processen om op een gestructureerde manier van een pril idee tot een gerealiseerd project te komen, met alle technologische, financiële en veiligheidscontroles die daar bijhoren. We kunnen zelfs helpen om op basis van de informatie van de technologieleveranciers procedures en trainingen uit te schrijven voor de operatoren.”

3 projecten in de kijker

1 LIGNOVALUE IN SAMENWERKIN MET VITO

Lignine, een bijproduct van de fabricage van houtpulp en papier, werd in het verleden enkel gebruikt als brandstof. Het is nochtans een heel interessante component omdat er via opsplitsing meerdere waardevolle moleculen kunnen worden uitgehaald. Samen met VITO ontwierp Worley een proefinstallatie om dit proces te testen. Deze installatie is intussen bijna klaar voor gebruik. Dit project werd mede gefinancierd door de Participatiemaatschappij Vlaanderen en ontving ook Europese subsidies.

2 AVANTIUM RENEWABLE POLYMERS

Avantium ontwikkelde een nieuwe technologie om suikers – een biofeedstock dus – om te zetten naar een monomeer (de chemische component FDCA). Die monomeer kan worden gebruikt in een polymeer dat vervolgens kan dienen om PET (polyethyleentereftalaat) te vervangen. Hierdoor ontstaat een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke plastic flessen, films en heel wat andere toepassingen die nu nog steeds van fossiele grondstoffen worden gemaakt. Dat nieuwe materiaal zal zelfs betere eigenschappen hebben dan PET. Worley hielp bij het ontwerpen van een industriële demo-installatie die momenteel in opbouw is. Maar het bedrijf hielp ook bij het verfijnen van deze technologie én ontwikkelde meerdere flankerende technologieën. Bovendien werkt het momenteel mee aan het wereldwijd commercieel opschalen van deze technologie.

3 STEELANOL PROJECT IN GENTSE HAVEN

Worley hielp tijdens alle fases mee aan het opzetten van een baanbrekend project waarbij de gassen afkomstig van de hoogovens van ArcelorMittal worden omgezet naar bioethanol. Het bedrijf werkte hiervoor samen met technologieleverancier LanzaTech en ontwierp vervolgens rond hun technologie een volledige installatie. Samen met LanzaTech en ArcelorMittal schreef Worley ook operator- en procedurehandleidingen uit voor bepaalde delen van deze installatieNext article