Home » Future of Learning » “Elke leerling is anders en vraagt een specifieke benadering”
Future of Learning

“Elke leerling is anders en vraagt een specifieke benadering”

Met dank aan
De Leerwijzer richt zich op kinderen die in het klassieke onderwijs niet op hun plek zitten.
Met dank aan
De Leerwijzer richt zich op kinderen die in het klassieke onderwijs niet op hun plek zitten.

Met hun erkende privéschool Leerwijzer willen Willem en Koen Ringoot tegemoetkomen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies, hoogbegaafdheid of andere eisen zoals topsport. “We bieden lessen op maat van de leerling en gericht op individuele doelen.”

Tekst: Sandra Gasten

Waarin verschilt Leerwijzer van een klassieke school?
Willem Ringoot.

Willem Ringoot (CEO): “We bieden als erkende onderwijsinstelling zowel lager als secundair onderwijs aan, in combinatie met een internaat. Specifiek richten we ons op kinderen die in het klassieke onderwijs niet op hun plek zitten. Enerzijds bieden wij onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen die de lat hoger leggen dan het klassieke onderwijs toelaat, anderzijds geven we les aan leerlingen die door moeilijkheden worden miskend, wat meestal resulteert in een watervaleffect. Wij lossen dan het probleem op. Ons motto luidt: ‘Vraag niet om een lichtere last, vraag om sterkere vleugels’. We geloven dat elke jongere, mits goede begeleiding, zijn talent optimaal kan ontwikkelen.”

Onderwijs op maat van de leerlingen. Wat houdt dat concreet in?
Koen Ringoot.

Koen Ringoot (directeur): “We werken leerlinggericht en in functie van het doel dat de leerling, samen met zijn ouders, bepaalt. De leerling stelt zichzelf een uitdaging en wordt zo extra gemotiveerd om dat doel te behalen. We starten een individueel onderwijstraject op, op basis van een uitgebreide diagnose, met een op maat gesneden begeleiding. Elke leerling kan – op zijn eigen tempo, binnen een bepaalde termijn en binnen zijn mogelijkheden -groeien en zijn vaardigheden én zelfvertrouwen vergroten. Want zelfwaarde is minstens even belangrijk om de leerling – soms na jaren van schoolmoeheid of demotivatie – weer op de rails te krijgen. Door ons aan te passen aan het gestelde doel, merken we dat de leerlingen een hoger niveau behalen. We differentiëren dus in de doelen, en niet zozeer in de middelen om dat doel te bereiken.”

Verlopen de lessen op dezelfde manier als op een gewone school?

Willem: “Elke leerling is anders en vraagt een specifieke benadering. Hij of zij komt daarom in kleine klassen van zes tot zeven kinderen terecht, waar de leerkracht een leermethode op maat toepast. Er worden dezelfde lessen gegeven als in het klassieke onderwijs. De leerkrachten – gepassioneerde beroepskrachten – zorgen voor boeiende, kwalitatieve lessen, vaak gestoeld op praktijkervaring. Wanneer de kinderen in het internaat verblijven, worden ze tijdens de studie-uren intensief begeleid. Hierdoor kunnen de coaches, indien nodig, tijdig ingrijpen om het studieproces gaandeweg te verbeteren. Een traject duurt gemiddeld zo’n 1,5 tot 2 jaar, waarna de leerlingen weer naar het klassieke onderwijs doorstromen of hun diploma behalen aan de Examencommissie.”

Next article