Home » Future of Learning » “Erken bedrijven als opleidingsverstrekkers”
Future of Learning

“Erken bedrijven als opleidingsverstrekkers”

Vickie Dekocker, senior Expert Onderwijs-Arbeidsmarkt Agoria Vlaanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt is exponentieel en tegelijk schreeuwt het onderwijs om leerkrachten die de toekomstige arbeidsmarkt opleiden en begeleiden met als doel te functioneren in een snel veranderende (bedrijfs)wereld. Een analyse door Vickie Dekocker, senior expert Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria Vlaanderen.

Veel waarnemers zijn het erover eens dat we de krapte op de arbeidsmarkt en het lerarentekort op korte termijn niet opgelost krijgen. Althans niet door meer te investeren op dezelfde manier. Maar wat als we deze uitdagingen nu eens anders benaderen? De voorbije twee jaar hebben aangetoond dat het écht anders kan. Werknemers droegen massaal hun steentje bij in andere sectoren en bedrijven trokken volop de digitale kaart. Zowel het digitaal onderwijs als heel wat digitale opleidingen binnen bedrijven werden succesvol uitgerold en verder ontwikkeld. Hierdoor ontstaat er een enorm potentieel om de reeds bekende vormen van samenwerking nog te versterken.

Duaal leren en lesgeven

Over de voordelen van duaal leren bestaat maar weinig twijfel. Het zorgt enerzijds voor een noodzakelijke instroom van ervaren arbeidskrachten in onze huidige krappe arbeidsmarkt. Anderzijds is er het leereffect, niet enkel voor de jongere in opleiding, maar ook voor werknemers binnen bedrijven die gestimuleerd worden om kennis door te geven. In de roep naar een cultuur van levenslang leren, is duaal leren een hefboom om een leercultuur in bedrijven te installeren. Ook de nauwe samenwerking tussen scholen, bedrijven en opleidingspartners is een niet te missen troef. Bedrijven kunnen namelijk ook meestappen in het onderwijs: via duaal lesgeven worden experten vanuit de industrie voor de klas gezet. Hierbij worden ze via een verkorte pedagogische begeleiding van drie dagen klaargestoomd met pedagogische en didactische principes. Het voordeel hiervan is dat ze die opgedane pedagogische ervaring mee kunnen nemen in hun bedrijven waar de roep om levenslang leren ook steeds luider klinkt.

In de roep naar een cultuur van levenslang leren is duaal leren een hefboom om een leercultuur in bedrijven te installeren.

Bedrijven als opleidingsverstrekkers

Bedrijven leveren niet alleen omgevingen voor werkplekleren, ze treden ook steeds explicieter op als aanbieder door eigen bedrijfsacademies op te richten waar vooral actuele kennis wordt vergaard of waar instructies worden uitgeschreven om bepaalde activiteiten uit te voeren. Zo biedt imec sinds september 2019 de eenjarige opleiding ‘Cleanroom Technicus aan’ en richtte Telenet de Academy for Digital & Data Talent op voor de vorming, bijscholing of omscholing van hun werknemers. Het bedrijf werkt hiervoor samen met KU Leuven, VUB, ULB en de programmeerschool BeCode. Als een soort van ‘overkoepelende’ opleider voorzien zij in opleidingsprogramma’s voor hun producten waarbij deelnemers industrie-erkende certificaten en/of digitale badges kunnen bekomen. Enkele voorbeelden zijn Microsoft, Google, IBM en Cisco.

Veel van de door de overheid erkende opleidingsverstrekkers zijn scholen, hogescholen en opleidingscentra. Bedrijven zorgen met de mogelijkheid tot werkplekleren niet enkel voor een andere context van leren, ze zorgen ook voor een ideale omgeving waarin nieuwe technologie aangeleerd kan worden. Om die kennis zo breed mogelijk bekend te maken, is het van belang dat zowel alle technologische als beroepsopleidingen toegang hebben tot de kennis die in bedrijven wordt ontwikkeld. Onze oproep is dus duidelijk: erken bedrijven als opleidingsverstrekkers.

Next article