Skip to main content
Home » Future of Learning » Financiële opleidingen op maat: “Toekomst van het leren is individueel”
Future of Learning

Financiële opleidingen op maat: “Toekomst van het leren is individueel”

Met dank aan
Met dank aan

Professionals in de financiële sector – en bij uitbreiding alle beroepen die financiële producten aanbieden – moeten zich continu blijven bijscholen om mee te zijn met de nieuwste evoluties op het vlak van de wetgeving, fiscaliteit en digitalisering. En dat gebeurt best via leervormen die zijn afgestemd op ieders noden en doelstellingen.

Tekst: Joris Hendrickx

Ann Vanlommel.

Febelfin Academy is een academy die zich richt op de brede financiële sector. In eerste instantie zijn dat de medewerkers van financiële instellingen. Intussen is deze doelgroep dankzij een aangepast opleidingsaanbod ook uitgebreid naar alle mogelijke sectoren waar medewerkers financiële producten aanbieden aan klanten. “Ook zij zijn wettelijk verplicht om een goede basiskennis te hebben van de financiële wetgeving, bijvoorbeeld rond kredietverlening”, vertelt Ann Vanlommel, managing director bij Febelfin Academy. “Hierdoor leiden we onder meer ook garagisten op die autoleningen aanbieden en medewerkers van multimediawinkels die consumentenkredieten aanbieden. Op jaarbasis verwelkomen we zo meer dan 25.000 cursisten bij Febelfin Academy.”

“Met ons aanbod spelen we inhoudelijk zo goed mogelijk in op de behoeften van onze klanten. In dat kader volgen we de evoluties binnen de wetgeving continu op en houden we de vinger aan de pols van trends en ‘best practices’ die op de financiële sector van toepassing zijn. We staan rechtstreeks in contact met de opleidingsverantwoordelijken van financiële instellingen en bedrijven, luisteren naar hen en updaten hen regelmatig. Daarnaast delen we ook via onze website waardevolle artikels en actuele informatie met het publiek. Vaak vindt men ons op die manier en beslist men dan om een bepaalde opleiding te volgen.”

Met verschillende projecten proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang om de eigen loopbaan in handen te nemen. Medewerkers moeten allemaal leren werken aan hun employability door zich continu bij te scholen.

Individuele behoeftes en doelen

In 2017 en 2021 organiseerde Febelfin Academy samen met de Antwerp Management School (AMS) en SD Worx een uitgebreide survey om na te gaan hoe haar klanten in de toekomst willen leren. Op iedere survey reageerden zo’n 3.000 respondenten. Zowel in 2017 als 2021 bleek er geen uitgesproken voorkeur te zijn voor een bepaalde leervorm. Vanlommel: “We hadden nochtans verwacht dat er in 2021 door COVID-19 een voorkeur zou zijn voor vormen van afstandsleren zoals e-learning en webinars. De studie bewijst echter dat de voorkeur voor een bepaalde leervorm echt wordt bepaald door de individuele behoeften en wat men wil bereiken. Daar spelen we met ons aanbod dan ook op in. Zo betreft een korte update van enkele uren in het domein van de fiscaliteit vooral kennisoverdracht, waardoor men eerder een live webinar of een webinar on demand verkiest. Voor het bijbrengen van vaardigheden die moeten worden geoefend of waarbij interactie vereist is met andere cursisten, heeft men daarentegen een duidelijke voorkeur voor klassikale opleidingen in kleine groepen.”

Diverse en gemengde leervormen

“Door die vaststelling bieden we al jarenlang een zo divers mogelijk opleidingsaanbod aan via verschillende leervormen. Ook vóór 2020 hadden we hierdoor al een uitgebreid digitaal aanbod. Door COVID-19 hebben we dat uiteraard verder uitgebreid, maar we zullen niet enkel inzetten op het digitale aspect. We blijven een breed pallet aan leervormen aanbieden om optimaal in te spelen op de individuele voorkeuren, noden en doelen”, aldus Vanlommel. “De toekomst van het leren is nu eenmaal individueel. Vanuit Febelfin Academy zullen we daar verder op inspelen zodat we iedere leervorm zo impactvol mogelijk kunnen aanbieden aan onze cursisten. Vaak betekent dit dat we met zogenaamde hybride formats werken. Zo bestaat de ‘Update Fiscaliteit’ uit twee leervormen. De eigenlijke kennisoverdracht over de veranderde wetgeving kan perfect gebeuren via een webinar on demand. De praktijkoefeningen organiseren we aansluitend via een live webinar of een klassikale opleiding waar interactie mogelijk is en in groepen kan worden samengewerkt op praktische cases.”

We blijven inzetten op een breed pallet aan leervormen om zo goed in te kunnen spelen op de individuele voorkeuren, noden en doelen.

De noodzaak van levenslang leren

De financiële sector wordt tegelijk geconfronteerd met een omgekeerde leeftijdspiramide en een snel evoluerend landschap. “We hebben iedereen nodig om de vereiste transformatieprojecten te kunnen realiseren op de werkvloer. Dat vergt nieuwe competenties en vaardigheden. Met verschillende projecten proberen we ervoor te zorgen dat iedereen mee is en zich bewust is van het belang om de eigen loopbaan in handen te nemen. Medewerkers moeten allemaal leren werken aan hun employability door zich continu bij te scholen. In dat kader stelden wij in onze survey de vraag of de respondenten een opleiding volgen met het oog op hun job van vandaag of op die van morgen. We waren tevreden om te zien dat de helft van de respondenten dat vandaag al effectief doet met de bedoeling om zich nu al voor te bereiden op hun job van morgen. Medewerkers over alle functies en niveaus heen zijn zich dus wel degelijk bewust van de noodzaak van ‘levenslang leren’. Ze zullen zich moeten blijven bijscholen om optimaal inzetbaar te blijven in de arbeidsmarkt”, besluit Vanlommel.

Next article