Home » Industry 4.0 » Belgische productiebedrijven investeren in predictief onderhoud
Duurzame Economie

Belgische productiebedrijven investeren in predictief onderhoud

Wim Vancauwenberghe

Directeur

Belgian Maintenance Association vzw

De Belgische productiebedrijven zijn erg belangrijk voor onze economie en welvaart. Het is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat deze bedrijven competitief blijven. Dat kan door te investeren in de mogelijkheden van industrie 4.0.

Tekst: Joris Hendrickx

Optimalisatie van onderhoud

Vancauwenberghe: “Een heel concrete toepassing van industrie 4.0 op de industriële sector die vandaag al mogelijk is, betreft de optimalisatie van het onderhoud van de productie-installaties. Bedrijven willen stilstanden door technische storingen zoveel mogelijk beperken, want deze zijn nefast voor het bedrijfsresultaat.”

“De juiste onderhoudsstrategie garandeert een optimale beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de productie. Onderhoud is dus geen doel op zich, maar wel een erg belangrijke hefboom om meer rendement te halen uit een bestaande installatie.”

Kosten besparen door het vermijden van onverwachte uitval

“Onderzoek wijst uit dat veel technische storingen plots en willekeurig gebeuren, zonder dat ze het gevolg zijn van een voorzienbare slijtage. Dankzij geconnecteerde sensoren en het ontsluiten van de data uit machines, slagen predictieve algoritmes op basis van Artificiële Intelligentie er toch in om deze onverwachte storingen te signaleren vooraleer ze optreden. Vaak manifesteren er zich vooraf immers al anomalieën in de datapatronen”, aldus Vancauwenberghe.

Het uitvoeren van een geplande onderhoudsinterventie kost drie keer minder dan het oplossen van een onverwachte storing

“Op die manier worden willekeurige storingen dus toch voor een stuk voorspelbaar. In veel gevallen zal het algoritme ook een verwachte restlevensduur meegeven. Zo ontstaat een tijdsvenster waarbinnen een onderhoud kan worden ingepland om de aankomende storing te verhelpen en blijft de continuïteit van de productie verzekerd.”

“Het uitvoeren van een geplande onderhoudsinterventie kost bovendien drie keer minder dan het oplossen van een onverwachte storing. Als de onderhoudsinterventie ook nog eens kan gebeuren op een moment dat de productie sowieso stilligt, dan kan men heel wat productieverlies vermijden.”

Belgische industrie investeert volop in nieuwe mogelijkheden

Vancauwenberghe: “Dankzij de snelle evoluties in digitale technologie is het vandaag technologisch en ook economisch verantwoord om te investeren in predictief onderhoud. Ongeveer de helft van de Belgische bedrijven heeft plannen om met predictive maintenance aan de slag te gaan. Zo’n 20% is al bezig met de implementatie.”

“De voornaamste redenen om hierop in te zetten zijn het verhogen van de beschikbaarheid van de installaties, kostenreductie, het verlengen van de levensduur, het beperken van veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en het verhogen van de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Men voorspelt dat het gebruik van AI in de industrie de komende jaren met 30% per jaar zal groeien. De investeringen in predictive maintenance zullen jaarlijks zelfs 40% groeien.”

“Naar aanleiding van deze evolutie organiseren we vanuit BEMAS van 15 tot 17 september 2020 de internationale conferentie ‘Asset Performance 4.0’ in ICC Gent. Hier kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste innovaties en beste praktijken binnen dit domein.”

Next article