Skip to main content
Home » Industry 4.0 » “De stap richting industrie 4.0 is helemaal niet zo groot als vaak wordt gedacht”
Duurzaamheid

“De stap richting industrie 4.0 is helemaal niet zo groot als vaak wordt gedacht”

Timothy Van Audenaerde

Managing Director

Accenture

Om maximaal voordeel te kunnen halen uit Industry 4.0 moet je als bedrijf verder gaan dan het gadgetniveau en kunnen schalen. Maar dat vergt dan wel de juiste keuzes op basis van een duidelijke visie op het technologische landschap.

Meer dan de top van de ijsberg

Van Audenaerde: “De laatste jaren valt me op dat er onder de sexy noemer van ‘Industry 4.0’ heel wat gadgets op de markt zijn gekomen zoals modellen rond analytics, smart wearables, drones,… Op zich is het goed om dit allemaal te testen. Te veel bedrijven blijven zich echter focussen op die top van de ijsberg, zonder te kijken naar wat daar allemaal onder zit. Weinigen slagen er daarom in om dit op te schalen en er effectief een impact mee te realiseren op hun bottom line.”

Complexe maar cruciale vragen

“Alle bouwblokken zijn er. De technologieën en de juiste spelers zijn aanwezig. Maar waar ga je de data plaatsen? Hoe ga je data meten? Waar haal je ze vandaan? Hoe kan je ze integreren met de bestaande systemen? Er zijn veel kleine bedrijven met interessante toepassingen. Maar hoe integreer je ze en hoe vergelijk je ze?”

“Dat zijn stuk voor stuk moeilijke vragen waar goed moet worden over nagedacht, maar die de zaken uiteraard ook complexer maken. Toch is het cruciaal dat dat gebeurt, want enkel zo kan je opschalen en een grote impact creëren”, aldus Van Audenaerde.

Weerstand juist adresseren

“Steeds meer Belgische arbeiders zijn technologiegevoelig omdat ze al dagelijks met technologie werken. Voor veel medewerkers is de stap dus helemaal niet zo groot als vaak wordt gedacht. Toch is er vaak een weerstand als je als bedrijf echt wil opschalen en verandering wil realiseren. Een nieuwe breed ingevoerde tool vergt een aanpassing van de organisatie en dus ook van sommige verantwoordelijkheden.”

Een goede implementatie van industry 4.0 kan een oplossing zijn voor de vergrijzing en de toenemende schaarste aan vaardigheden.

Van Audenaerde: “Een goed voorbeeld zijn voorspellende onderhoudstechnieken. Via modellen is het mogelijk om te voorspellen wanneer een tool onderhoud nodig heeft. Op zich is dat zeer positief, maar het betekent ook dat de onderhoudsorganisatie moet worden aangepast.”

“De beslissing wanneer welk onderhoud moet gebeuren wordt dan plots door anderen genomen. De weerstand richt zich dus niet zozeer tegen de technologie, maar wel tegen de aanpassingen in de organisatie en verantwoordelijkheden.”

Vaardigheden efficiënt en flexibel inzetten

“Een goede implementatie van industry 4.0 kan een oplossing zijn voor de vergrijzing en de toenemende schaarste aan vaardigheden. Zo kunnen mensen met bepaalde waardevolle competenties worden samengebracht in een centrum om daar vanop afstand bepaalde activiteiten te coördineren.”

“Daarbij kunnen technologieën zoals smart wearables en coaching op afstand helpen om deze schaarse vaardigheden flexibel in te zetten op de verschillende locaties waar ze nodig zijn. Maar ze kunnen ook een efficiëntiewinst opleveren, waarbij met minder input meer output kan worden gerealiseerd”, besluit Van Audenaerde.

Next article